top of page

SZOLGÁLATAINK

Szolgálataink, mint minden keresztyén gyülekezet szolgálata, Jézus Krisztus missziós parancsán alapszanak: "Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Máté 28, 19-20)

Ahol jelen vagyunk

Ifjúsági szolgálatunk

Túrák, táborok
SZERETETSZOLGÁLAT

Szeretet-szolgálat

Intézmények támgatása
Gyűjtések
108863776_4383727021639269_6069626195310

Lelki beszélgetések

bottom of page