top of page

A keresztség

A keresztség Isten ajándéka, melyben egyszer és mindenkorra, visszavonhatatlanul kijelenti a megkereszteltről, hogy őt is a Jézus Krisztus kereszthalála által megváltja a bűntől és a haláltól, és a feltámadásában szerzett új élet örökösévé teszi.


 

A keresztség a hit első lépéseinek egyike​. Azok között is kiváló helyet foglal el, hiszen olyan szertartás, amit maga Jézus rendelt el azzal az ígérettel, hogy aki hittel részesül benne, az Jézus kereszthalálából és feltámadásából eredő bűnbocsánatnak, megváltásnak és újjátremtésnek lesz részese a Szentlélek által. Ezért nagyon fontos a keresztségnél, hogy legyen hit és megtérés az ember életében.

2) Mit jelent a hit?

 

Azt, hogy igaznak fogadja el az Örömhírt: Jézus Krisztus egyszeri keresztáldozata neked is szabadítást hozott a bűn és a halál rabságából. Ezért hivatva vagy a boldog életre, ami az Isten iránti hálára, Jézus Krisztus követésére épül.

3) Mit jelent a megtérés?

Más szemmel nézed a világot. Értékrended Isten szeretetének értékrendje szerint változik, és ez nem nyűg lesz életedben, hanem örömmel tölt el. Ehhez az kell, hogy elindulj azon az úton, ami Jézus tanítványává tesz (Máté 28, 19). A tanítványok útján kell elindulni ahhoz, hogy valaki a keresztségben részesüljön. Ehhez nyújtunk segítséget az "Út" sorozatban, amelynek gyakorlatilag a felkészítő a keresztségben való részesedéshez.

4) Ha tehát meg szeretnél keresztelkedni:

Isten hozott minálunk! Mi a legjobb tudásunk szerint vezetünk Jézus elé, hogy te magad is felismerd Őt, és őszintén, igazságban tedd le keresztséged alkalmával a csodálatos keresztségi fogadalmat.

1.) Jelentkezni a lelkészi hivatalban annak elérhetőségein;

2.) Részt venni az "Út" program első sorozatán;

3.) És a legfontosabb:

Dönts Jézus Krisztus mellett!

Jézus mondja: "Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül." (Márk 16, 16)

Amit tenned kell:

bottom of page