Konfirmációi felkészítő
2021/2022

A 2021. őszi felkészítő első alkalma:
 
szeptember 20. hétfő, 17:00

Logo1.jpg

Jelentkezés / feliratkozás:

 A confirmatio – latin  szó. Jelentése: "Jóvá- hagyás; Megerősítés”. Mit hagy jóvá, vagy mit erősít meg a konfirmandus? A keresztségi fogadalmat. Akit gyermek- korában kereszteltek meg, annak a kereszt- séget a szülők és keresztszülők hitvallása alapján szolgáltattuk ki. Ezzel visszavon- hatatlanul Isten Szövetségének tagjává lett. Most elérkezett abba az életkorba, amikor a keresztségi fogadalmat megerősíti, jóváhagyja, azaz ő maga vallja meg hitét és tesz fogadalmat. A hit e szép, felfedezésekkel teli útjához nyújt segítséget a konfirmációs felkészítő, illetve a konfirmáció után az Ifi, amely jelenleg P-Con csoport néven működik gyülekezetünkben.

A konfirmáció

A felkészítést ebben az évben is blokkosítva, két éves felkészítő  keretében tartjuk. A blokkosítás jelentős könnyebbséget és nagy segítséget fog jelenteni gyermeküknek is.   Mit jelent ez? A felkészítőt blokkokra osztva tartjuk meg, amelyek között két-három hét szünet lesz. Egy blokk általában öt-hat alkalomból áll. Ezeket az alkalmakat az elmúlt évhez hasonlóan hétfőnként tartjuk 16.30 órától a gyülekezeti teremben (József Attila u. 31.). A felkészítő elsődleges célja az, hogy a gyermek megismerje Jézus Krisztust, az élő Urat legalább annyira, hogy a konfirmáció alkalmával őszintén és igazságban tudjon hitvallást tenni róla, és elkötelezni magát az Ő követésére, ugyanakkor megismerje református keresztyén hitvallásunkat, életünket.  A család segítségére továbbra is nagy szükség van ezen az úton. Ezért tisztelettel hívom és várom Önöket a szülői értekezletre, és a gyülekezetünk által szervezett egyéb alkalmakra. 

A felkészítő

Miért két év?

Református egy-házunkban a kon-firmációi felkészítő időtartama eredetileg is két év. A két év sokkal jobb lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a konfirmandusok nyugodtan, a lényegre figyelve készül-hessenek fel a fogadalomtételre. Mindeközben gyülekezetünket, amelynek közösségében fogják elkötelezni magukat, jobban megismerik, és egymást is jobban megismerve könnyebben kovácsolódnak maguk is egy közösséggé.   A szülői értekezleten, de bármi más megbeszélt időpontban szívesen adok bővebb felvilágosítást.