top of page

HITVALLÁSUNK

Hitvallásunk az Egyházunk által elfogadott hitvallási iratokon alapszik. Mindezek alapja a Heidelbergi Kátéban - az egyik legfontosabb hitvallási iratunkban áll:

22. Mit higgyen a keresztyén ember?


Mindazt, amit Isten az evangéliumban nekünk megígért,
s amit az Apostoli Hitvallás keresztyén hitünk egyetemes és szilárd tételeiként összefoglalt.

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek teremtőjében.

És Jézus Krisztusban,
az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt,
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atya Isten jobbján,
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben.
Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat,
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát,
a test feltámadását
és az örök életet.

Ámen."

Apostoli hitvallás

heidelbergi káté

Heidelbergi Káté

II. Helvét Hitvallás

II. helvét hitvallás

bottom of page