top of page
IMG_20231021_124342.jpg

Gyermekek keresztelése

Kedves Szülők! Tisztelt Keresztszülők!

 

Először is örömünket szeretném kifejezni a szándékunkkal kapcsolatban, miszerint gyermeküket meg szeretnék kereszteltetni. Az önök szándékát komolyan véve szeretnénk bemutatni röviden a keresztség jelentését, és annak feltételeit.

332255607_3365461627043136_3907783957532174038_n.jpg

Mi a keresztelés?

Jézus mondja:  (Márk 16, 16)

"Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül"

A keresztség Isten ajándéka, melyben egyszer és mindenkorra, visszavonhatatlanul kijelenti a megkereszteltről, hogy Jézus Krisztus kereszthalála által őt is megváltja a bűntől és a haláltól, és a feltámadásában szerzett új élet örökösévé teszi.

Az üdvösség Isten kegyelmének ingyenes ajándéka, de a mi részünkről a belé vetett hit által válik hozzáférhetővé, hathatóssá. Hit nélkül  a keresztség csak üres szertartás, és nem képes megváltani semmitől.

332255607_3365461627043136_3907783957532174038_n.jpg

Mi a hit?

Jézus mondja:  (Márk 16, 16)

"Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül"

A keresztség esetében kimondottan azt, hogy a szülő(k) és a keresztszülő(k) igaznak fogadják el: Jézus Krisztus egyszeri keresztáldozata nem csak nekik, hanem gyermekének is szabadítást hozott a bűn és a halál rabságából. Ezért hálából úgy dönt, hogy Jézus Krisztus követője lesz, életét az Ő tanításai szerint éli.

A gyermek megkeresztelésekor visszavonhatatlanul Isten szövetségének része lesz. Ezzel elindul az az út, amelynek során e szövetség felnőtt, tudatos hitvalló tagjává hivatott válni. Ehhez az úthoz kell az, hogy a szülők, keresztszülők hitben neveljék gyermeküket.

332255607_3365461627043136_3907783957532174038_n.jpg

Mi történik a kereszteléskor?

A keresztelés előre megbeszélt időpontban, valamelyik vasárnapi istentisztelet keretében, annak elején történik

A kereszteléskor:

1) A szülők és a keresztszülők hitvallást tesznek az Apostoli Hitvallás szavaival (Elérhető itt).

 

2) Kijelentik azon szándékukat, miszerint akarják, hogy gyermekük a keresztség által Isten szövetségébe és a keresztyén egyházba befogadtassék.

 

3) Fogadalmat tesznek arra, hogy gyermeküket úgy nevelik és neveltetik, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával önként tegyen vallást hitéről.

332255607_3365461627043136_3907783957532174038_n.jpg

Mindezek alapján, amit kérünk:

1) Legalább az egyik szülőnek megkeresztelt, konfirmációs fogadalmat tett (vagy bérmálkozott) kereszténynek kell lennie. Ha egyikük sincs megkeresztelve, nincs baj: a keresztelés is és a konfirmáció is történhet felnőttkorban minden további nélkül.

 

2) Keresztségi felkészítő.

A keresztelésre és a fogadalomtételre – mint életünk minden más fontos, életre szóló döntésére – fel kell készülni. Ehhez biztosítjuk a szülőknek a lehetőséget. A felkészítő öt alkalomból áll. Szokásos időpontja péntek, 18:00.

Út-oldal001.jpeg

Az "Út"
avagy 
felkészülés a keresztelésre

Az "út"-ról és a felkészítő részleteiről az alábbi gombra kattintva olvashat:

_edited.jpg
332255607_3365461627043136_3907783957532174038_n.jpg

Amit gyülekezetünk nyújt:

A keresztelő alkalmával a gyülekezet is ígéretet tesz arra, hogy a szülőknek és keresztszülőknek minden segítséget megad ahhoz, hogy a gyermeket fogadalmukhoz híven, hitben neveljék.

 

Amit a gyülekezet nyújtani tud:

- Élő közösség, a hitben való erősödés lehetősége;

 

- Hittanoktatás az iskolákban;

 

- Gyermekfoglakozás a vasárnap délelőtti istentisztelet alatt;

 

- Szülőknek és keresztszülőknek katekézis – azaz olyan kurzus, amely során bevezetést kapnak Jézus tanításaiba, hitüket elmélyíthetik, megérthetik egyre jobban a keresztségbe kapott ajándék nagyságát, szépségét (ezekről és az időpontjukról tájékoztatást fogunk adni)

 

- A gyermekeknek (és felnőtteknek) Konfirmációs felkészítő

 

És természetesen mindenki előtt nyitott ajtók állnak, akár személyes beszélgetésre, akár valamilyen segítségre van szüksége.

bottom of page