top of page

Gyermekkeresztség

Kedves Szülők! Tisztelt Keresztszülők!

 

Először is örömünket szeretném kifejezni a szándékunkkal kapcsolatban, miszerint gyermeküket meg szeretnék kereszteltetni. Az önök szándékát komolyan véve szeretném bemutatni röviden a keresztség jelentését, és annak feltételeit.

 

1) A gyermekek megkeresztelése

 

A keresztség Isten ajándéka, melyben egyszer és mindenkorra, visszavonhatatlanul kijelenti a megkereszteltről, hogy őt is a Jézus Krisztus kereszthalála által megváltja a bűntől és a haláltól, és a feltámadásában szerzett új élet örökösévé teszi.


 


2) Mit jelent a hit?

 

A keresztség esetében kimondottan azt, hogy a szülő(k) és a keresztszülő(k) igaznak fogadják el: Jézus Krisztus egyszeri keresztáldozata nem csak nekik, hanem gyermekének is szabadítást hozott a bűn és a halál rabságából. Ezért hálából úgy dönt, hogy Jézus Krisztus követője lesz, életét az Ő tanításai szerint éli.

 

3) A keresztség csak kezdet

 

A gyermek megkeresztelésekor visszavonhatatlanul Isten szövetségének része lesz. Ezzel elindul az az út, amelynek során e szövetség felnőtt, tudatos hitvalló tagjává hivatott válni. Ehhez az úthoz kell az, hogy a szülők, keresztszülők hitben neveljék gyermeküket.

 

4) Mindezek alapján ez történik a gyermek megkeresztelése alkalmával:

 

1) A szülők és a keresztszülők hitvallást tesznek az Apostoli Hitvallás szavaival (Elérhető itt).

 

2) Kijelentik azon szándékukat, miszerint akarják, hogy gyermekük a keresztség által Isten szövetségébe és a keresztyén egyházba befogadtassék.

 

3) Fogadalmat tesznek arra, hogy gyermeküket úgy nevelik és neveltetik, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával önként tegyen vallást hitéről.

 


 


5) Amit a gyülekezet nyújt:

 

A keresztelő alkalmával a gyülekezet is ígéretet tesz arra, hogy a szülőknek és keresztszülőknek minden segítséget megad ahhoz, hogy a gyermeket fogadalmukhoz híven, hitben neveljék.

 

Amit a gyülekezet biztosítani tud:

 

- Hittanoktatás az iskolákban;

 

- Gyermekfoglakozás a vasárnap délelőtti istentisztelet alatt;

 

- Szülőknek és keresztszülőknek katekézis – azaz olyan kurzus, amely során bevezetést kapnak Jézus tanításaiba, hitüket elmélyíthetik, megérthetik egyre jobban a keresztségbe kapott ajándék nagyságát, szépségét (ezekről és az időpontjukról tájékoztatást fogunk adni)

 

- A gyermekeknek (és felnőtteknek) Konfirmációs felkészítő

 

És természetesen mindenki előtt nyitott ajtók állnak, akár személyes beszélgetésre, akár valamilyen segítségre van szüksége.

 

Bízva a mielőbbi találkozásban, tisztelettel és szeretettel:

Szakács Sándor

lelkipásztor

Jézus mondja:  (Márk 16, 16)

"Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül"

Az üdvösség Isten kegyelmének ingyenes ajándéka, de a mi részünkről a belé vetett hit által válik hozzáférhetővé, hathatóssá. Hit nélkül  a keresztség csak üres szertartás, és nem képes megváltani semmitől.

A gyermek megkeresztelését a szülők hitére támaszkodva, hitvallásuk alapján szolgáltatjuk ki.

 

Ezért csak azoknak javasoljuk, akik valóban hiszik mindazt, amit a keresztség alkalmával mondani fognak, illetve vállalják azt, amire a keresztség alkalmával fogadalmat tesznek.

4) Amit a mindezek  alapján kérünk:

 

1) Legalább az egyik szülőnek megkeresztelt, konfirmációs fogadalmat tett (vagy bérmálkozott) kereszténynek kell lennie. A keresztelés is és a konfirmáció is történhet felnőttkorban minden további nélkül (                       )

 

2) Keresztségi felkészítő.

A keresztelésre és a fogadalomtételre – mint életünk minden már fontos, életre szóló döntésére – fel kell készülni. Ehhez biztosítjuk a szülőknek a lehetőséget. A felkészítő négy alkalomból áll, megbeszélés szerinti időpontban.

bottom of page