Marble Surface

Egyházközségünk hírei

Holy-Cross_1024x768.jpg

Balatonszárszói gyülekezeti tábor 2021

Június utolsó hetében indultunk a gyülekezeti táborunkba Balatonszárszóra, a Soli Deo Glória Központba. Nagy örömünkre nem csak gyerekek, fiatalok, hanem családok is eljöttek. Nagyon vártuk már a találkozást, a tavalyi táborozók közül szinte mindenki újra eljött, de új résztvevők is akadtak.

65290368_472558526840170_214469715482273

Gyűjtés a jégvihar károsultjainak

Pénteken súlyos jégvihar csapott le több baranyai és Tata környéki településre.

65290368_472558526840170_214469715482273

Tanévzáró istentisztelet és családi nap

Június 13-án tartottuk gyülekezetünk tanévzáró istentiszteletét és családi napját.

65290368_472558526840170_214469715482273

Út 2 - évadzáró szeretetvendégség

Június 17-én, csütörtökön megtartottuk az ÚT2 katekézis és bibliakör évadzáró szeretetvendégségét.

65290368_472558526840170_214469715482273

Fiataljaink bizonyságot tettek a hitükről

Hálás és csodálatos dolog, amikor fiatal testvérek beszélnek arról, hogy hisznek a mindenható Istenben! Ilyen áldott alkalomnak lehettünk a részesei idén pünkösdkor is, amikor 20 fiatal testvérünk a konfirmáció során bizonyságot tett az Istenbe vetett hitéről.

65290368_472558526840170_214469715482273

Május 2-tól újra tartunk templomi istentiszteleteket.

Zsinatunk Elnökségi Tanácsának határozata alapján május 2-tól újra megnyitottuk a templomunkat a templomi istentiszteleti közösségek előtt. Hálát adunk Istennek a lehetőségért és megtartó kegyelméért. Ugyanakkor kérjük Testvéreinket, hogy tartsák szem előtt az alábbiakat:

65290368_472558526840170_214469715482273

Húsvétkor is szünetelnek a templomi istentiszteletek

Kedves Testvérek!

Zsinatunk Elnökségi Tanácsa úgy határozott, hogy a járványhelyzet miatt Húsvétkor is szüneteljenek a személyes érintkezéssel járó istentiszteleti és gyülekezeti alkalmak.

65290368_472558526840170_214469715482273

Legújabb járványügyi intézkedések

Március 8. és 26. között minden, személyes jelenléttel járó istentisztelet, gyülekezeti alkalom és összejövetel szünetel.

2021.03.05.

65290368_472558526840170_214469715482273

Újabb járványügyi intézkedések

Március 7-én még lesz istentisztelet, a gyermekfoglalkozás azonban szünetel.

65290368_472558526840170_214469715482273

Tavaszi csendes nap

"Csak Istennél csendesül el lelkem" (Zsolt 62,2)
Tavaszi csendes nap Elvonulás, elmélyülés, imádság Isten közelségében

65290368_472558526840170_214469715482273

2021. Nagyböjt

2021. február 21-én, vasárnap tartjuk böjtfői úrvacsorás istentiszteletünket.

65290368_472558526840170_214469715482273

Beiratkozás református hittanra

Elkezdődnek az iskolai beíratások, és ezzel a református hittanra való beíratások is

65290368_472558526840170_214469715482273