Marble Surface

Egyházközségünk hírei

Holy-Cross_1024x768.jpg

Hittanos kirándulás

Kirándulni, beszélgetni, nevetni, egymással és Istennel közösségben lenni a természetben - erről szól egy jó kirándulás. Istennek hála, ilyen volt a mi kirándulásunk is. :)

Őszi csendes napok Gézaházán

Elvonulás, elmélyülés, imádság Isten közelségében.

Új Énekeskönyv

Kedves Testvérek!

Megjelent egyházunk új énekeskönyve, amely ez év november 28-tól, Advent első vasárnapjától a Magyarországi Református Egyház hivatalos énekeskönyve lesz.

Dunántúli nőszövetségi konferencia, 2021 - Szentgyörgyvölgy

Isten kegyelméből nőszövetségünk 5 tagja 2021. július 24-én a szentgyörgyvölgyi templomban megrendezett nőszövetségi konferencián vett részt. Áldott találkozás volt ez az Úr igéjével, és rég nem látott testvérekkel, hiszen a konferencián 150 asszonytestvér vett részt.

Balatonszárszói gyülekezeti tábor 2021

Június utolsó hetében indultunk a gyülekezeti táborunkba Balatonszárszóra, a Soli Deo Glória Központba. Nagy örömünkre nem csak gyerekek, fiatalok, hanem családok is eljöttek. Nagyon vártuk már a találkozást, a tavalyi táborozók közül szinte mindenki újra eljött, de új résztvevők is akadtak.

Gyűjtés a jégvihar károsultjainak

Pénteken súlyos jégvihar csapott le több baranyai és Tata környéki településre.

Tanévzáró istentisztelet és családi nap

Június 13-án tartottuk gyülekezetünk tanévzáró istentiszteletét és családi napját.

Út 2 - évadzáró szeretetvendégség

Június 17-én, csütörtökön megtartottuk az ÚT2 katekézis és bibliakör évadzáró szeretetvendégségét.

Fiataljaink bizonyságot tettek a hitükről

Hálás és csodálatos dolog, amikor fiatal testvérek beszélnek arról, hogy hisznek a mindenható Istenben! Ilyen áldott alkalomnak lehettünk a részesei idén pünkösdkor is, amikor 20 fiatal testvérünk a konfirmáció során bizonyságot tett az Istenbe vetett hitéről.

Május 2-tól újra tartunk templomi istentiszteleteket.

Zsinatunk Elnökségi Tanácsának határozata alapján május 2-tól újra megnyitottuk a templomunkat a templomi istentiszteleti közösségek előtt. Hálát adunk Istennek a lehetőségért és megtartó kegyelméért. Ugyanakkor kérjük Testvéreinket, hogy tartsák szem előtt az alábbiakat:

Húsvétkor is szünetelnek a templomi istentiszteletek

Kedves Testvérek!

Zsinatunk Elnökségi Tanácsa úgy határozott, hogy a járványhelyzet miatt Húsvétkor is szüneteljenek a személyes érintkezéssel járó istentiszteleti és gyülekezeti alkalmak.

Legújabb járványügyi intézkedések

Március 8. és 26. között minden, személyes jelenléttel járó istentisztelet, gyülekezeti alkalom és összejövetel szünetel.

2021.03.05.

Újabb járványügyi intézkedések

Március 7-én még lesz istentisztelet, a gyermekfoglalkozás azonban szünetel.

Tavaszi csendes nap

"Csak Istennél csendesül el lelkem" (Zsolt 62,2)
Tavaszi csendes nap Elvonulás, elmélyülés, imádság Isten közelségében

2021. Nagyböjt

2021. február 21-én, vasárnap tartjuk böjtfői úrvacsorás istentiszteletünket.

Beiratkozás református hittanra

Elkezdődnek az iskolai beíratások, és ezzel a református hittanra való beíratások is