top of page

FENNTARTÁS
ÉS
ADOMÁNYOZÁS

Gyülekezetünk, mint minden más református egyházközség, a tagok hozzájárulásával tartja fenn magát, működteti szolgálatait, így az igehirdetés szolgálatától a missziói és szeretetszolgálatokon át a épületek fenntartásáig mindent. Ezért Jézus Krisztus Örömhírének terjesztéséhez továbbra is szükségünk van a testvérek hozzájárulására.

FENNTARTÓI JÁRULÉK

Az Egyházközség fenntartása minden teljes jogú felnőtt egyháztag önként vállalt kötelezettsége.  Ennek mértékét egyházunk törvénye alapján az Egyházkerületi Közgyűlés határozza meg minden évben.

two-hands-reaching-each-other2.jpg

ADOMÁNYOK

Egyházközségünk szolgálatainak egyik legfontosabb támogatása az adományokból ered. Ez testvéreink akár anyagi, akár dologi felajánlása szolgálataink teljesítése javára. Ennek mikéntjéről olvashat  a hivatkozásra kattintva.

108863776_4383727021639269_6069626195310404216_n_edited.jpg

ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT

Gyülekezetünk - Istennek hála - élő közösségében mindig szükség van önkéntes szolgálatokra. Szükségünk van a segítő kezekre.

A lentiekben olvashat az aktuális feladatokról, amelyekhez segítséget kérünk.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK

Az egyházfenntartói járulék egyházunk tagjainak önkéntes hozzájárulása gyülekezete fenntartásához, működéséhez. Ez egyben az egyik fő bevételi forrás az feladataink, küldetéseink teljesítéséhez. Az egyházfenntartói járulék befizetése az egyik feltétel ahhoz, hogy valaki az egyházközség választói névjegyzékén szerepeljen.

A járulék éves mértékét a Magyarországi Református Egyház alaptörvénye határozza meg, és minden évben az Egyházkerületi Közgyűlés tesz javaslatot az ajánlott összegre. Az ajánlat alapján dönt minden évben a presbitérium az egyházközség fenntartói járulékáról.

 

Ennek alapján a fenntartói járulék mértéke:

 

2024-ben az éves jövedelem 1%-a, de legalább havi 1.500 Ft.

our-beliefs1.jpg

A FENNTARTÓI JÁRULÉK ÉS AZ ADOMÁNYOK BEFIZETHETŐK:

ÁTUTALÁSSAL

Egyházközségünk bankszámlaszáma:

59300261 - 11029087

Kérjük, hogy a "Megjegyzés" rovatba írják be:

1) Fenntartói járulék esetén:

> "Fenntartói járulék" vagy "EFJ"

> Küldő neve

> Ha másnak is befizet, annak a neve is

2) Céladomány esetén:

> A cél megnevezése

KÉSZPÉNZBEN

A Lelkészi Hivatalban:

Győr, József Attila u. 31.

hivatali időben, vagy istentiszteletek előtt és után.

Telefonos egyeztetés esetén a megbeszélt időpontban (ajánlott):

30/6324 599

SÁRGA CSEKKEN

Az Egyházközség számlájára kiállított csekk kérhető a Lelkészi Hivatalban, de rendszeresen postázzuk is.

 

Kérjük, hogy a "Megjegyzés" rovarba írják be:

1) Fenntartói járulék esetén:

> "Fenntartói járulék"

> Küldő neve

> Ha másnak is befizet, annak a neve is

2) Céladomány esetén:

> A cél megnevezése

Befizetés módja
Fenntartói

Adományozás

Pénzbeli adományok hagyomány szerint kétféleképp ajánlhatók fel:

1) "Isten dicsőségére": az adomány bármire fordítható;

2) Céladományként a cél megnevezésével (pld.: "Ifjúsági programok"):

Ez utóbbi esetben az adomány csak a megjelölt célra fordítható.

A tárgyi adományokat (pld. ruha, tartós élelmiszer) személyesen lehet a Lelkészi Hivatalban leadni, vagy ha szükséges, el tudjuk hozni autóval.

Adomyányozás
our-beliefs1.jpg

Aktuális gyűjtéseink

Gyülekezeti tereink bővítésére: a beosztott lekészi lakás befejezésére és az új gyülekezeti teremre

A korábbi "Ifjúsági programokra" meghirdetettgyűjtést idén már kiterjesztve, gyülekezetünk missziójára hirdetjük meg. Hála Istennek a hittanosoknak és családjaiknak szervezett alkalmaink mellett számos más missziói és gyülekezetépítési alkalommal bővült életünk. A misszióra meghirdetett gyűjtés már nem csak az ifjúságnak szervezett alkalmainkat, hanem minden missziói és gyülekezetépítő alkalmat támogat.

Gyülekezetünk szeretetszolgálata a rászorulókat, idős testvéreinket támogatja, karolja fel.

Kárpátaljai testvéreinknek

Gyülekezetünk a kezdetektől fogva részt vesz a háborús menekültek megsegítésében minden téren

Céladományok felajánlásánál a fenti aktuális gyűjtéseinket ajánljuk figyelmükbe. Ebben az esetben a cél megnevezéséhez az aktuális gyűjtéseink közül azt jelöljék meg, amelyiket támogatni szeretnének.

pld.: "Kell-1-Ház" vagy "Háborús menekültek támogatása"

Köszönet minden Kedves Testvérenk az eddigi áldozatos adakozásért, és hála és dicsőség Urunknak, amiért küldetést bízott rán.

önkéntes szolgálati lehetőségek

"Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban." ApCsel 2, 42

Kitartottak... a közösségben...

Önkéntesség

ÖNKÉNTES SZOLGÁLATOK

Jelenleg gyülekezetünk szeretetszolgálatában (Diakóniai szolgálatában) van nagy szükség önkéntes segítőkre.

Gyülekezetünk különböző eseményeinél szintén szívesen vesszük a segítő kezeket.

 

Lehetőség van középiskolásoknak is arra, hogy a nálunk végzett szolgálatokat beszámítsák a kötelező közösségi szolgálatokba.

.

A lehetőségek változnak, külön meghirdetjük azokat. Érdeklődni a megadott elérhetőségek bármelyikén lehet

two-hands-reaching-each-other2.jpg

DIAKÓNIAI SZOLGÁLAT

Szolgálati lehetőségek gyülekezetünk szeretetszolgálatában

PIC07799.jpg

IFJÚSÁGI PROGRAMOK

A gyermek- és ifjúsági programjaink szervezésében főleg a gyermekek utaztatásában, gyermekfelügyeletben van szükségünk segítségre. E téren a középiskolásoknak közösségi munkaként is igazolni tudjuk a szolgálatokat.

AKTUÁLIS GYŰJTÉSEK

Mindennapi szolgálataink fenntartásához, eleink által ránk hagyott javak méltó gondozásához, fejlesztéséhez szükség van testvéreink segítségére is! Az alábbi hivatkozásra kattintva olvashatók az aktuális tennivalók, gyűjtések. Kérjük, támogassa közös céljainkat!

bottom of page