top of page

Felkészülés a keresztségre és a konfirmációra

A keresztelésre és a felnőtt konfirmációra az úgynevezett "Út" sorozat első részével készülünk fel. 

Út-oldal001.jpeg

Az "Út" sorozat nem más, mint a keresztyén katekézis felelevenítése.

Elnevezése: az Apostolok Cselekedeteiről írt könyvből ered, ahol is Jézus Krisztus tanítványait az "út követőinek" (ApCSel 9, 2) nevezik. Nyilvánvaló, hogy Jézus útjáról, "az Úr útjáról" van itt szó (ApCsel 18, 25-26; 19, 23 stb.). Fordíthatnánk tanításnak, de ez nem adná vissza mindazt, amit magában hordoz.

Ez nem egyszerű tanítás, hanem, bevezetés az élő Jézus Krisztus misztériumába. Útmutatás ahhoz, hogyan lehet vele életközösségben élni már most, és ezzel annak az Új Életnek részeseivé válni, amit nekünk kereszthalálával és feltámadásával szerzett.

Nem utolsó sorban maga Jézus Krisztus mondja magáról: "Én vagyok az út, az igazság és az élet" (János 14, 6).

Hogy néz ki ez a gyakorlatban?

Egy több szakaszból álló sorozat, amely a keresztény hit kezdetéig nyúlik vissza. Kiváló lehetőség arra, hogy megismerd a kereszténység lényegét sallangok, babonák és félreértések nélkül.

A felépítése

A katekézis több szakaszból áll. Az első szakasz a tulajdonképpeni keresztségi katekézis, amely alapján az egykori jelöltek a keresztségükre készültek. Ez a szakasz köszön vissza Református Egyházunk egyik alaphitvallásában, a Heidelbergi Kátéban (ahol a "Káté" a katekézis szó rövidítése).

A gyermekkeresztségre készülőket az első öt alkalomra hívjuk.

A felnőtt konfirmációra és felnőtt keresztségre készülőket mind a nyolc alkalomra hívjuk.

A keresztségi katekézis:

  1. Keresztség és üdvösség - miért?

  2. Vallásos vagy hívő? (Egyedül kegyelemből, hit által van üdvösség)

  3. Miért halt meg Jézus?

  4. Jézus Krisztus feltámadt!  Az Örömhír, a keresztyén élet alapja

  5. Jézus megkeresztelkedése - keresztségünk alapja

  6. A keresztség 

  7. Az úrvacsora

  8. Az üdvösség – hiszed, vagy nem, így van - a Református Egyház hitvallása.

Minden alkalommal elhangzik az adott témát érintő katekézis. Ezután alkalom nyílik arra, hogy az elhangzottakat megbeszéljük, kérdéseket tegyünk fel, és közösen keressük a választ. A cél nem az, hogy kizárólag ismereteket szerezzünk, hanem az, hogy a megismert út szerint Jézus követőivé váljunk egy olyan közösségben, ami ezen alkalmak alatt születik és megerősödik.

Jöjj, és lásd!

 

 

bottom of page