top of page

Ünnepi üzenet

belen350-300x225.jpg

"Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek" - ami azt jelenti: Velünk az Isten." (Máté 1, 23)

Kedves Testvérek!

 

Egykor Áház király jelet kapott Istentől szorult helyzetében: „Íme egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el.” (Ézsaiás 7, 14) Immánu - Él =Velünk az Isten. A prófécia tovább élt, és lett alapja annak az üzenetnek, hogy eljön majd a megígért Megváltó, aki szűztől születik e világra, és általa Isten itt lesz velünk. A bűn és a halál erői által megterhelt világunkban velünk lesz Isten. A Megváltó születésének ezen örömhírét hirdette meg Máté a prófécia szavaival.

 

Áház idejében ez az üzenet hatalmas horderővel bírt: „Tomboljatok csak népek, majd meg fogtok rettenni! Figyeljetek mind, ti messze országok! Fegyverkezzetek csak, majd meg fogtok rettenni, fegyverkezzetek csak, majd meg fogtok rettenni! Szőjetek csak terveket, majd meghiúsulnak, tárgyaljatok csak, úgysem sikerül, mert velünk az Isten!” (Ézsaiás 8, 9-10) Jézus Krisztus megszületett, a prófécia beteljesült: Velünk az Isten. Vajon Karácsony üzenete bír ekkora horderővel, mint egykor ez a prófécia? Meg tud erősíteni téged, Testvérem, hogy Jézus Krisztus által megállhatsz hitben, reményben és szeretetben akkor is, ha a hatalommámortól megrészegült világ tombol körülöttünk?

 

Ma már úgy emlékezünk a prófécia beteljesülésére, hogy tudjuk, Jézus Krisztus feltámadt: legyőzte a bűn és a halál hatalmát. Győztes Urunkként él és hív mindannyiunkat, hogy már most a béke és az élet Országában – Isten Országában – éljünk szeretetben, összefogva az életért. És ha a világ tébolyult hatalmai háborognak, esetleg ellenünk fordulnak, mi éljünk abban az Örök életben, amit az értünk emberré lett Megváltónk szerzett, a ő szeretetében összefogva. Nem félelemben, hanem reményben, nem csüggedésben, hanem hitben, mert Velünk az Isten! Kedves Testvérem! Szeretettel hívunk és várunk adventi és karácsonyi alkalmainkra, hogy átéljük az Ünnep erejében a velünk lévő Úr szeretetének mindenek felett való hatalmát!

bottom of page