top of page

Varró József

Pótpresbiter

Varró József Atilla vagyok, 1975-ben születtem Marosludason, Erdélyben.


A marosludasi református gyülekezetben konfirmáltam 1989-ben.


Mivel a szüleim gyári dolgozók voltak, a kommunista rendszer nem korlátozta a templomba járásunkat, úgy. mint más értelmiségi vagy vezető pozícióban levő családoknál. Egyetemen közgazdaságtant és informatikát tanultam és egyetemi éveim alatt kezdtem el dolgozni az Erdélyi Református Mentő Missziónak, akik a szenvedélybetegek között végeztek szolgálatot. Habár 14 éves koromban konfirmáltam és rendszeresen templomba jártam, a Református Mentő Misszióban találkoztam Jézusnak azzal a mondatával, amit Nikodémusznak mond a János evangéliuma 3:3-ban: Jézus azt felelte neki: „Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát.” Ott kellett szembesülnöm azzal, hogy újjászületés nélkül, Jézus értem is elvégzett áldozata elfogadása nélkül „Nem láthatom meg Isten országát”.


2017 óta élek a családommal Győrben, feleségem Horváth Renáta és nyolc és fél éves fiam Varró Dávid Sebestyén. Folyamatfejlesztéssel foglalkoztam a VOGEL&NOOT radiátorgyártó cégnél. Győrbe költözésünk előtt 6 évet éltünk az Amerikai Egyesült Államokban, és ott a LaGrave nevű Keresztény Református Gyülekezet tagjai voltunk. A fiúnkat, Dávidot ott kereszteltük, miután hazaköltöztünk, lettünk a Győr-Szabadhegyi Református Gyülekezet tagjai.


Nagy megtiszteltetésnek és felelősségnek tartom a presbiteri jelölésem és amennyiben a gyülekezet engem is megválaszt presbiternek, azon leszek, hogy Isten akaratát képviseljem a gyülekezetben is, úgy, mint a családomban. Fontosnak tartom, hogy a gyülekezetünkben megélhessük Isten valóságát. Azt, hogy mind bűnbe estünk és Jézus megváltása nélkül elveszünk. A világ sokféle módon próbálja ezt elhomályosítani, emiatt nagyon hangsúlyos lenne, hogy Isten szeretetét minél gyakorlatiasabban megélhessük egymás és a világ előtt.

Varró József
bottom of page