top of page

Ujhelyi Zoltán

Presbiter

Ujhelyi Zoltán vagyok, győri, 47 éves, környezetmérnök.


Református családban születtem, Szüleim ebben a gyülekezetben kereszteltettek, majd 1989-ben itt onfirmáltam. Fiatal felnőttként két testvérem – Nővérem és Bátyám – vezetett vissza a templom falai közé, azóta gazdagodom rendszeresen Istenünk Igéje és kegyelme által, aminek egyik látható jegye, hogy több Testvérem lett, mint volt. 2006 óta pótpresbiterként, 2012 óta presbiterként szolgálhatom a gyülekezetet. A gyülekezeti közösséghez tartozás, a presbiteri szolgálat meghatározó és éltető erő az életemben, családunk életében is és nagyon hálás vagyok érte Istennek.


Vékony, magas, szemüveges vagyok, a gyülekezet dicsőítő zenekarában én szoktam dobolni, valamint a Húsvéti Passióban Kajafás főpapot alakíthattam.


A gyülekezet jövőjére Isten áldását és békességét kívánom, és azt szeretném képviselni, szolgálni. Szolgálatom során különösen szeretném

  • a gyülekezetünknek otthont adó építmények, udvar gondviselésében részt vállalni,

  • a gyülekezet, a gyülekezeti csoportok békés és alkotó egységét, harmóniáját támogatni,

  • Istent dicsőíteni,

hogy mindezek által is otthonosabb, vonzóbb, gyümölcsözőbb legyen közösségünk a benne lévők és Istent keresők számára egyaránt.


Amennyiben a gyülekezet továbbra is bizalmat szavaz, örömmel vállalom és Istenünk kegyelme által igyekszem hűségesen és alázattal szolgálni a rám bízottakat.

Ujhelyi Zoltán
bottom of page