top of page

Erdélyi József

Presbiter

Erdélyi József vagyok. Feleségemmel, 1991 óta vagyunk a gyülekezet tagjai. Két gyermekünk nevelkedett ebben a gyülekezetben. Ők már, saját családjaikkal tagjai gyülekezetünknek.


Munkahelyeimet tekintve, 11 évet dolgoztam a „RÁBA” Magyar Vagon- és gépgyárban gyárban, minőségbiztosítási mérnökként, majd két Győri cégnél minőségirányítási vezetőként. Ezt követően, 2008.-től különböző vállalkozási formákban, minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerek bevezetésével és tanúsító auditálásával foglalkoztam.


Jelenleg, nyugdíjas egyéni vállalkozóként folytatom tovább ezt a munkát.


A presbiteri munka fontos részének tartom:


  • a gyülekezetünk ügyeinek felelős kezelését,

  • református hagyományaink és értékeink megőrzése mellett, a folyamatos megújulás szellemében munkálkodni,

  • egy olyam missziói tevékenység megszervezését és folytatását, amely elősegíti az evangélium minél több emberhez való eljutását,

  • a kapcsolatépítést és az élő kapcsolattartást a gyülekezet tagjaival,

  • gyülekezetünk segítségre szoruló tagjainak felkutatását és a segítségnyújtás megszervezését, valamint elvégzését,

  • a hitoktatók munkájának hatékony támogatását,

  • az ifjúsági munka és az ehhez kapcsolódó programok támogatását.


Erdélyi József
bottom of page