top of page

ÚT2 - Bibliakör és katekézis

Minden csütörtökön 17:00 órától.

Az Út egy tematikusan felépülő katekézis, melynek célja nem csak a bibliai tanítás megismerése, hanem az, hogy miképpen tudjuk a mindennapi életben megélni új életünket.


Az alkalmak szíve az igeközösség, amelyben mindenki hozzászólhat, kérdéseket tehet fel, ha úgy érzi. A cél a válaszok megtalálása a Szentírás alapján, erősödés hitünkben. Nemcsak Istent ismerhetjük meg egyre jobban, hanem a ránk vonatkozó akaratát, önmagunkat és kegymást is.


Olyan témák szerint haladtunk / haladunk, mint a Heidelbergi Káté, az őskeresztyén keresztségi katekézis, A boldogmondások, illetve az Üdvtörténet íve Ábrahámtól Jézusig.


Minden korosztálynak ajánlott.


Hogyan épül fel?


Minden alkalommal az igeszakaszok felolvasása és magyarázata után elhangzik egy katekézis az adott témával kapcsolatban.

Utána igeközösség keretében lehetőség van arra, hogy megbeszéljük a hallottakat, hozzászólni, kérdéseket feltenni.

Ne feszélyezzen, ha nem akarsz hozzászólni: semmi baj. Lényeg, hogy ott legyél.Amit nyújt:


>> Hitünk és hitéletünk elmélyítése;

>> Az Istennel való kapcsolat erősödése;

>> A Szentírás alaposabb megismerése;

>> Közösség, amelyben egymás hite által épülünk;


Időpontja:

Minden csütörtökön 17:00 órától


bottom of page