top of page

Fiataljaink bizonyságot tettek a hitükről

Hálás és csodálatos dolog, amikor fiatal testvérek beszélnek arról, hogy hisznek a mindenható Istenben! Ilyen áldott alkalomnak lehettünk a részesei idén pünkösdkor is, amikor 20 fiatal testvérünk a konfirmáció során bizonyságot tett az Istenbe vetett hitéről.

Hálás és csodálatos dolog, amikor fiatal testvérek beszélnek arról, hogy hisznek a mindenható Istenben! Ilyen áldott alkalomnak lehettünk a részesei idén pünkösdkor is, amikor 20 fiatal testvérünk a konfirmáció során bizonyságot tett az Istenbe vetett hitéről. Május 22-én, szombat délután került sor a bizonyságtételekre, amikor a fiatalok református hitvallásunk, a Heidelbergi Káté kérdéseire felelve mutatták meg, ismerik hitünk alapjait. Különösen csodálatos volt a bizonyságtételük vége, mikor mindegyikünk elmondta, miért szeretne református keresztyén lenni. Áldjuk a magasságos Istent, amiért Lelke által idáig elvezette fiatal testvéreinket! Egyben imádkozunk is fiataljainkért, hogy hitük megerősödjön, és egész életükben Isten akaratát keresve szolgáljanak Neki! :) Május 23-án, pünkösd vasárnap pedig az ünnepi istentisztelet részeként fogadalmat tettek Isten és a gyülekezet előtt, és életük első úrvacsoráját fogyasztották el a gyülekezettel együtt. Fiatal testvéreink, boldogok vagyunk, hogy ismerhetünk benneteket! :)

bottom of page