top of page

Egyházfenntartói járulék

Kedves Testvérek!

Az egyházfenntartói járulék mértéke a 2022. esztendőben az éves jövedelem 1%-a, de legalább 10.000 Ft.

Presbitériumunk a fenti határozatot az idevonatkozó egyházi törvény, Egyházkerületünk ajánlása és egyházközségünk konkrét adottságainak figyelembe vételével hozta meg.

Az összeget be lehet fizetni egyben vagy részletekben, tetszés szerint. Az összeget be lehet fizetni:

1.) személyesen a lelkészi hivatalban,
2.) banki utalással (számlaszám: 59300261 – 11029087 )
3.) sárga csekken

Kérjük, hogy a banki utalásnál a közleménybe írják be a testvérek, hogy ki utalja. Ha többek nevében utal valaki, akkor azok nevét is, akiknek nevében utal.

Fontosnak tartjuk továbbra is azt, hogy minden testvérünk hozzá tudjon járulni az egyházközség működéséhez. Ezért szorgalmazzuk a banki utalást akár a fenntartói járulékok, akár az adományok küldésében, hiszen ez a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb módja a befizetéseknek. De ha valaki sárga csekken szeretné ezt megtenni, de csekket nem kapott, kérjük, jelezze felénk valamelyik elérhetőségünkön. A sárga csekket eljuttatjuk a szokásos körleveleinkkel együtt, de ha kell, soron kívül is.

bottom of page