top of page

Egyházfenntartói járulék

Az egyházfenntartói járulék mértékét a 2024. évre a presbitérium az alábbiakban határozta meg: az éves jövedelem 1%-a, de legalább havi 1.500 Ft.

Kedves Testvérek!

A 2024-es évre az egyházfenntartói járulék mértékét az éves jövedelem 1%-ában, de legalább havi 1500 forintban állapítottuk meg. A szokásostól eltérően nem az éves, hanem a havi mértéket határoztuk meg. Ezáltal szeretnénk buzdítani a havi rendszerességű, lehetőleg banki utalással való adakozásra.

Gyülekezetünk működésének, fenntarthatóságának egyik alappillére az egyházfenntartói járulék. Ez a gyülekezet tagjainak önkéntes hozzájárulása közösségünk fenntartásához. Szükség van a Testvérek hozzájárulására ahhoz, hogy az Úr Jézus Krisztus által ránk bízott feladatokat el tudjuk végezni, a ránk bízott javakat (templom, parókia stb.) karban tudjuk tartani, és ha kell, fejleszteni tudjuk.

Továbbra is fontos a befizetők céljának és kilétének pontos azonosíthatósága a közlemény alapján, hiszen az
egyházfenntartói járuléknak adminisztratív szerepe is van, feltétele a választói névjegyzéken való szereplésnek.

Az egyházfenntartói járulék minden református gyülekezet működésének, anyagi fenntarthatóságának egyik alapja. Minden református gyülekezet önfenntartó, költségeit, működését három fő bevételi forrásból fedezi: 1.) Egyházfenntartói járulék; 2.) Perselypénzek; 3.) Adományok. Ezért fontos az, hogy minden olyan testvér, aki keresztyén hitét és küldetését a református egyházon belül (a református gyülekezet közösségében) fontosnak tartja, hozzájáruljon a fenntartói járulék befizetésével is. Mivel a választó névjegyzéken való szereplésnek is egyik feltétele, kérjük és buzdítjuk a Testvéreket, hogy a befizetéseknél pontosan jelöljék meg, hogy kinek nevében fizettek, ha más családtag nevében is, akkor azok nevét is, hiszen így tudjuk pontosan bejegyezni a befizetéseket a testvérek neve alá.

Szeretettel biztatjuk a testvéreket arra, hogy lehetőleg átutalással fizessenek a gyülekezet számlaszámára: 59300261 - 11029087.

De lehet fizetni személyesen is a lelkészi hivatalban, vagy postai úton sárga csekken.

Istennek hálát adva köszönjük meg mindazon Testvérek hozzájárulását, akiknek adományaiból gyülekezetünk működni, élni tud.

bottom of page