top of page
< Back

Jézusé vagyok

Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?

Az, hogy testestől-lelkestől – akár élek, akár halok – nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok.


Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított.

Úgy megőriz, hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemről,sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia.


Ezért Szentlelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek.

Imádság

Mennyei édesatyánk! Mindenható Istenünk!


Köszönöm, hogy Jézus Krisztus értem is meghalt, hogy élhessek. Rétem is feltámadt, hogy életem már hozzád tartson. Köszönöm, hogy életem így már nem kudarc és zsákutca, hanem út az élet győzelme felé.


Kérlek, taníts meg úgy élni, ahogy Jézus élt, hogy szüntelenül neked élhessek.


Ámen

Igeszakasz

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.


János evangéliuma 3, 16


Teljes igeszakasz

bottom of page