PIC07799.jpg

július

Imaszándékok:

Hálaadás:

- A nyáriszünetért
- Isten őriző kegyelméért

- A járvánnyal való sikeres küzdelemért
- A hittanos táborokért
- Idős testvéreinkért
- A gyülekezetért
- A tárgybeli és pénzbeli adományokért
- A szolgálni vágyó tesvérek közösségéért
- Mert egyre közelebb van Krisztus visszatérése
- Lelkészeinkért
- Presbiter testvéreinkért
- Diakóniában szolgáló testvéreinkért
- Gyülekezeti tagjainkért
- A gyerekek, felnőttek éd idősek pihentető és felüdítő nyaráért
- Nyár melegéért
-A Szentlélek folyamatos kitöltetéséért
- A megtérésekért és a Krisztusban megváltott életekért.

Kérés:

- Reménységért és bizalomért a jövőre tekintve
- A pihentető nyárért
- A beteg testvéreinkért és felebarátainkért
- Idős testvéreinkért
- Az új gyülekezeti ház építésért, és az érte fáradozó Testvérekért
- Ifjúságért
- Hittanórákért
- A házi bibliakörökért
- Diakóniai szolgálatunkért
- Isten szerinti családmodell helyességének megerősítéséért
- Még több megétérést, kegyelemre találásért

Július 18. - Táborzáró istentisztelet
Márk 2,1-12.
Márk 2,12.
MEGHALLGATOM
 • YouTube
Július 4. - Krisztus hararosan vissaztér, de még van idő megtérni és szolgálni
Ezékiel 3,4-11.16-21.
Jelenések 10,1-11.
 • YouTube
Templom2_edited.jpg

június

Imaszándékok:

Hálaadás:

- A konfirmációért
- Isten őriző kegyelméért

- A templomok megnyitásáért
- A hittanoktatásért
- Idős testvéreinkért
- A gyülekezetért
- A tárgybeli és pénzbeli adományokért
- A szolgálni vágyó tesvérek közösségéért
- Mert egyre közelebb van Krisztus visszatérése
- Lelkészeinkért
- Presbiter testvéreinkért
- Diakóniában szolgáló testvéreinkért
- Gyülekezeti tagjainkért
- A járvány végetérésének reménységéért
- Tavasz csodájáért
-A Szentlélek kitöltetéséért
- A megtérésekért és a Krisztusban megváltott életekért.

Kérés:

- A járvány végetéréséért
- Reménységért és bizalomért a nehéz helyzetekben
- Az újranyitás öröméért, az istentiszteletekért
- Az érettségizőkért
- A beteg testvéreinkért és felebarátainkért
- Idős testvéreinkért
- Az új gyülekezeti ház építésért, és az érte fáradozó Testvérekért
- Ifjúságért
- Hittanórákért
- A házi bibliakörökért
- Diakóniai szolgálatunkért
- A házi úrvacsorákért
- Látogatásokért
- Még több megétérést, kegyelemre találásért

Júius 27. - Táborzáró istentisztelet
Kolossé 1,1-14.
Kolossé 3,12-17.
MEGHALLGATOM
 • YouTube
Júius 20. - Isten nem bántani, hanem megmenteni akar bennünket!
Kolossé 2,1-19.
Jelenések 9,1-21.
 • YouTube
Júius 13. - Méltóképpen hálát adni Istennek
Lukács 15,11-24.
Lukács 15,1-7.
MEGHALLGATOM
 • YouTube
Júius 6. - Aki mindvégig kitart, üdvözül!
Jelenések 8,1-13.
Máté 24,1-14.
 • YouTube

Hálaadás:

- Isten őriző kegyelméért

- A templomok kinyitásáért

- A hittanoktatásért

- Idős testvéreinkért

- A gyülekezetért

- A tárgybeli és pénzbeli adományokért

- A szolgálni vágyó tesvérek közösségéért

- Egyre közelebb van Krisztus visszatérése

- Lelkészeinkért

- Presbiter testvéreinkért

- Diakóniában szolgáló testvéreinkért

- Gyülekezeti tagjainkért

- A járvány végetérésének reménységéért

- Tavasz csodájáért

- A Szentlélek kitö

- A megtérésekért és a Krisztusban megváltott életekért.

landscape-3427990_1920.jpg

május

Imaszándékok:

Hálaadás:

- Isten őriző kegyelméért

- A templomok megnyitásáért

- A hittanoktatásért

- Idős testvéreinkért

- A gyülekezetért

- A tárgybeli és pénzbeli adományokért

- A szolgálni vágyó tesvérek közösségéért

- Mert egyre közelebb van Krisztus visszatérése

- Lelkészeinkért

- Presbiter testvéreinkért

- Diakóniában szolgáló testvéreinkért

- Gyülekezeti tagjainkért

- A járvány végetérésének reménységéért

- Tavasz csodájáért

-A Szentlélek kitöltetéséért

- A megtérésekért és a Krisztusban megváltott életekért.

Kérés:

- A járvány végetéréséért

- Reménységért és bizalomért a nehéz helyzetekben

- Az újranyitás öröméért, az istentiszteletekért

- Az érettségizőkért

- A beteg testvéreinkért és felebarátainkért

- Idős testvéreinkért

- Az új gyülekezeti ház építésért, és az érte fáradozó Testvérekért

- Ifjúságért

- Hittanórákért

- A házi bibliakörökért

- Diakóniai szolgálatunkért

- A házi úrvacsorákért

- Látogatásokért

- Még több megétérést, kegyelemre találásért

Május 30. - Akik megmosták a ruhájukat a Bárány vérében...
Jelenések 7
Zsoltárok 50,15.
MEGHALLGATOM
 • YouTube
Május 24. - Pünkösd hétfői istentisztelet
ApCsel.: 2,1-4.17-18.37-39. és 19,1-7.
János 16,7-15.
MEGHALLGATOM
 • YouTube
Május 23. - Pünkösdi konfirmációi istentisztelet
János 1,35-50.
MEGHALLGATOM
 • YouTube
Május 23. - Pünkösd vasárnapi istentisztelet
4Mózes 11,16-30.
Apostolok Cselekedetei 2,1-13.
MEGHALLGATOM
 • YouTube
Május 22. - Konfirmációi bizonyságtétel
Timóteushoz írt 1. levél 6,11-16.
MEGHALLGATOM
 • YouTube
Május 16. - A mennybement Krisztus dicsősége
Apostolok Cselekedetei 1,1-11.
Apostolok Cselekedetei 2,29-36.
MEGHALLGATOM
 • YouTube
Május 13. - Krisztus Urunk mennybemenetelének ünnepe
2Mózes 13,117-18.20-22.
Apostolok Cselekedetei 1,1-11.
MEGHALLGATOM
 • YouTube
Május 9. - Találkozás a halált legyőző Úrral
Lukács 24,36-48.
János 3,1-8.
MEGHALLGATOM
 • YouTube
Május 2. - A jó földbe hulló magból lesz csak élet
Ézsaiás 58,1-14.
Márk 4,1-20.
 • YouTube
bkpam225425_lightstock_65544_medium_user

április

Imaszándékok:

Hálaadás:

- Isten őriző kegyelméért

- Istentiszteletekért, akár élőben, akár online lehetünk jelen

- A hittanoktatásért

- Idős testvéreinkért

- A gyülekezetért

- A tárgybeli és pénzbeli adományokért

- A szolgálni vágyó tesvérek közösségéért

- Mert egyre közelebb van Krisztus visszatérése

- Lelkészeinkért

- Presbiter testvéreinkért

- Diakóniában szolgáló testvéreinkért

- Gyülekezeti tagjainkért

- A járvány végetérésének reménységéért

- Tavasz csodájáért

- Az üres keresztért és az üres sírért

- A megtérésekért és a Krisztusban megváltott életekért.

Kérés:

- A járvány végetéréséért

- Reménységért és bizalomért a nehéz helyzetekben

- Az újranyitás öröméért, az istentiszteletekért

- A beteg testvéreinkért és felebarátainkért

- Idős testvéreinkért

- Az új gyülekezeti ház építésért, és az érte fáradozó Testvérekért

- Ifjúságért

- Hittanórákért

- A házi bibliakörökért

- Diakóniai szolgálatunkért

- A házi úrvacsorákért

- Látogatásokért

- Még több megétérést, kegyelemre találásért

Április 25. - Az áldozat, ami mindenkinek elég
1Mózes 22,1-18.
János 8,52-59
MEGHALLGATOM
 • YouTube
Április 18. - Elvesztem... De! Hazataláltam!
Jób 22,1-11.21 - 23,17.
Lukács 15,11-24.
 • YouTube
Április 11. - A  feltámadott Krisztusról szóló beszéd
János 20,1-10
ApCsel 2,36
MEGHALLGATOM
 • YouTube
Április 4. - Húsvét vasárnap
Lukács 24,1-12.
1Korinthus 15,16-21.
MEGHALLGATOM
 • YouTube
Április 3. - Nagyszombati virrasztás
Az alkalmon több igeszakaszt is felolvastunk, a Teremtéstörténettől az üres sír evangéliumi leírásáig.
MEGHALLGATOM
 • YouTube
Április 2. - Nagypéntek
János 18,35 - 19,30
János 19,30
MEGHALLGATOM
 • YouTube
Április 1. - Nagycsütörtök
Lukács 22,7-30 és 39-53.
 • YouTube

március

Imaszándékok:

Hálaadás:

- Isten őriző kegyelméért

- Istentiszteletek, akár élőben, akár online lehetünk jelen

- A hittanoktatásért

- Idős testvéreinkért

- A gyülekezetért

- A tárgybeli és pénzbeli adományokért

- A szolgálni vágyó tesvérek közösségéért

- Mert egyre közelebb van Krisztus visszatérése

- A járvány végetérésének reménységéért

- A megtérésekért és a Krisztusban megváltott életekért.

Kérés:

- A járvány végetéréséért

- Reménységért és bizalomért a nehéz helyzetekben

- A beteg testvéreinkért és felebarátainkért

- Az istentiszteletekért

- Az igazi hívő böjtért

- A húsvéti istentiszteletekért

- Nagypéntekre és húsvét vasárnapra felkészülésért

- Idős testvéreinkért

- Az új gyülekezeti ház építésért, és az érte fáradozó Testvérekért

- Ifjúságért

- Hittanórákért

- A házi bibliakörökért

- Diakóniai szolgálatunkért

- Még több megétérést, kegyelemre találásért

Március 28. - Virágvasárnap
János 12,9-19.
János 18,35-38.
MEGHALLGATOM
 • YouTube
Március 21. - "Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."
Máté 5,38-47.
Márk 1,14-15.
MEGHALLGATOM
 • YouTube
Március 14. - "Ti adjatok nekik enni!"
Nehémiás 4,1-17.
Máté 6,30-44.
 • YouTube
Március 7. - Szeressétek ellenségeiteket!
Lukács 10,25-37.
Máté 5,43-48.
MEGHALLGATOM
 • YouTube
Február kép honlap.jpg
Febriár.webp

Február

Imaszándékok:

Hálaadás:

- Isten őriző kegyelméért

- Istentiszteletek, akár élőben, akár online lehetünk jelen

- A hittanoktatásért

- Idős testvéreinkért

- A gyülekezetért

- A tárgybeli és pénzbeli adományokért

- A szolgálni vágyó tesvérek közösségéért

- Mert egyre közelebb van Krisztus visszatérése

- A járvány végetérésének reménységéért

- A megtérésekért és a Krisztusban megváltott életekért.

Kérés:

- Az őszinte és kitartó böjtért

- A járvány végetéréséért

- A beteg testvéreinkért és felebarátainkért

- Az istentiszteletekért

- Idős testvéreinkért

- Az új gyülekezeti ház építésért, és az érte fáradozó Testvérekért

- Ifjúságért

- Hittanórákért

- A házi bibliakörökért

- Diakóniai szolgálatunkért

- Még több megétérést, kegyelemre találásért

Kérés:

- A járvány végetéréséért

- A beteg testvéreinkért és felebarátainkért

- Az istentiszteletekért

- Idős testvéreinkért

- Az építkezésért

- Az építkezést szervező testvérekért

- Ifjúságért

- Hittanórákért

- A házi bibliakörökért

- Diakóniai szolgálatunkért

- Még több megétérést, kegyelemre találásért

- Az egységes szolgálatért

Február 28. - Mi is az a ... BÖJT?
Máté 5,1-16.33-37.43 - 6,21.
Máté 6,16-18.
 • YouTube
Február 14. - Krisztusért szenvedők és üldözőik
Máté 25,31-46.
Jelenések 6,9-17.
 • YouTube
Február 7. - "Jöjj!"
Jelenések 6,1-8.
János 16,31-33.
MEGHALLGATOM
 • YouTube

A VASÁRNAPI ISTENTISZTELETEKEN ELHANGZOTT IGEHIRDETÉSEK

Tél2w.webp

December

Imaszándékok:

Hálaadás:

- Isten őriző kegyelméért

- A házi úrvacsorákért

- Istentiszteletek, akár élőben, akár online lehetünk jelen

- A hittanoktatásért

- Idős testvéreinkért

- A gyülekezetért

- A készülő segédlelkészi lakásért

- A tárgybeli és pénzbeli adományokért

- Mert egyre közelebb van Krisztus visszatérése

- Az ünnepért és a közösen eltölthető időért, legyen az sok vagy kevés

Kérés:

- A járvány végetéréséért

- A békés karácsonyért és szilveszterért

- A beteg testvéreinkért és felebarátainkért

- Az istentiszteletekért

- Idős testvéreinkért

- Az építkezésért

- Az építkezést szervező testvérekért

- Ifjúságért

- Hittanórákért

- A házi bibliakörökért

- Diakóniai szolgálatunkért

December 27. -  Békét teremtenek az Isten fiai.
Ézsaiás 11,1-10.
Máté 5,9
 • YouTube
December 20. -  El fog jönni!
Ézsaiás 53
Titusz 2,11-15.
 • YouTube
December 13. -  Meglátják az Úr dicsőségét...
Ézsaiás 35.
 • YouTube
December 6. -  A Messiás Király eljövetelének ígéretei
Jánon 8,1-11.
Ézsaiás 11,1-10.
 • YouTube

Január

Imaszándékok:

Hálaadás:

- Isten őriző kegyelméért

- A házi úrvacsorákért

- Istentiszteletek, akár élőben, akár online lehetünk jelen

- A hittanoktatásért

- Idős testvéreinkért

- A gyülekezetért

- A tárgybeli és pénzbeli adományokért

- A szolgálni vágyó tesvérek közösségéért

- Mert egyre közelebb van Krisztus visszatérése

- A járvány végetérésének reménységéért

- A megtérésekért és a Krisztusban megváltott életekért

Kérés:

- A járvány végetéréséért

- A beteg testvéreinkért és felebarátainkért

- Az istentiszteletekért

- Idős testvéreinkért

- Az építkezésért

- Az építkezést szervező testvérekért

- Ifjúságért

- Hittanórákért

- A házi bibliakörökért

- Diakóniai szolgálatunkért

- Még több megétérést, kegyelemre találásért

- Az egységes szolgálatért

Január 31. - Egyedül Krisztusé a hatalom a világon
Dániel 3,1-29.
Jelenések 5,11-14.
 • YouTube
Január 24. - Aki átveszi a hétpecsétes könyvet
Jelenések 5,1-10.
Máté 28,18-20.
 • YouTube
Január 17. - Mennyei és földi istentisztelet
2Mózes 2,11 - 3,10.
Jelenések 4,1-11.
 • YouTube
Január 10. - Jézus első csodatétele
János 2,1-12.
Zsidók 13,8.
 • YouTube
Január 3. - Ismerd fel Istent, erősödj meg benne!
Máté 1,1-16.
Zsidók 13,8.
 • YouTube
123999304_10218354711050086_263369685992

november

Imaszándékok:

Hálaadás:

- A hittanoktatásért

- Idős testvéreinkért

- A gyülekezetért

- A készülő segédlelkészi lakásért

Kérés:

- A járvány végetéréséért

- A beteg testvéreinkért és felebarátainkért

- Az istentiszteletekért

- A karácsonyért

- Idős testvéreinkért

- Az építkezésért

- Az építkezést szervező testvérekért

- Ifjúságért és az ifjúsági programokért

- Hittanórákért

- A házi bibliakörökért

- Diakóniai szolgálatunkért

November 29. - Immánuel, velünk az Isten
Ézsaiás 7,10-17.
Máté 28,18-20.
 • YouTube
November 22. - Amikor Jézus tanácsol...
2Királyok 22,1-13. és 23,1-3.21-25.
Jelenések 3,14-22.
 • YouTube
November 15. - Íme, nyitott ajtót adtam eléd
Ézsaiás 22,15-25.
Jelenések 3,7-13.
 • YouTube
November 08. - "Ébredj fel...!"
Efezus 6,10-20.
Jelenések 3,1-6.
 • YouTube
November 01. - Kivel legyen közösségünk?
Jelenések 2,18-29.
1Korinthus 10,14-24.
 • YouTube
Rómaifürdő.jpg

október

Imaszándékok:

Hálaadás:

- A hittanoktatásért

- Idős testvéreinkért

- A készülő segédlelkészi lakásért

Kérés:

- Idős testvéreinkért

- Az építkezésért

- Az építkezést szervező testvérekért

- Ifjúságért és az ifjúsági programokért

- Hittanórákért

- Beteg testvéreinkért

- A házi bibliakörökért

- Diakóniai szolgálatunkért

Október 25. - Jézus azt mondja: Van, aminek nincs helye nálad!
Mikeás 6,1-10.
Jelenések 2,12-17.
 • YouTube
Október 18. - Miért hiszünk mi Jézus Krisztusban?
Habakuk 1,12-13. 2,1-4. 3,15-19.
Jelenések 2,8-11.
 • YouTube
Október 11. - Az első szeretet
5Mózes 6, 10 kk
Jelenések 1, 1 kk
 • YouTube
Október 4. - Idősek napja

Fil 1, 1 kk

 • YouTube
54727442_646346649166202_326241131356068

SZEPTEMBER

Imaszándékok:

Hálaadás:

- Az iskolakezdésért

- A gyülekezet közösségéért

- Isten nem hagy magunkra a járvány erősödése közben sem

Kérés:

- Az építkezésért

- Az építkezést szervező testvérekért

- Ifjúságért

- Hittanórákért

- Beteg testvéreinkért

- A házi bibliakörökért

- Diakóniai szolgálatunkért

Szeptember 27. - Jézus Krisztus, a Király feladatot ad

2Mózes 3,1-15

Jelenések 1,7-20

Szeptember 20. - Apokalipszis avagy Kijelentés, hogy boldog lehess

Jelenések, 1, 1-6

Lukács, 10, 21-22

Szeptember 13. - A test tagjai és az ajándékok

1Kor 12, 12 kk

Szeptember 6. - Isten dicsőítése életeket ment

ApCsel 16,19.23-34.

DSC04942.JPG

augusztus

Imaszándékok:

Hálaadás:

- A hittanos nyári táborért

- Napközis táborért

- Egymásért

Kérés:

- Az építkezésért

- Az építkezést szervező testvérekért

- Ifjúságért

- A házi bibliakörökért

- Diakóniai szolgálatunkért

Augusztus 30. - Isten dicsérete - Hálaadó istentisztelet

1 Krónikák 16, 4kk

Augusztus 23. - Egy test és egy kenyér

1Kor 10, 15 kk

Augusztus 9.. - Isten eleven Igéje

Zsidókhoz írt levél 4, 12

Augusztus 2.. - "A betű megöl, a Lélek megelevenít"

2Kor 3, 1-7.

94365322_881761382270617_675280813266724

Július

Imaszándékok:

Hálaadás:

- A hittanos nyári táborért

- Napközis táborért

- Gyülekezetünket oltalmazta a járvány alatt

Kérés:

- Az építkezésért

- Az építkezést szervező testvérekért

- Hittanosokért, családjaikért

- A házi bibliakörökért

- Diakóniai szolgálatunkért

Július 26.. - Az Ige egyháza a Lélek vezetése alatt

2Tim 3, 16

Július 19. - "A szeretet által munkálkodó hit"

Gal 5, 1-6

Július 12. - "Amit az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalannak!""

ApCsel 10, 1-23

Július 5. - "Az Ő Neve"

ApCsel 3, 1 kk; Ézsiás52,6. 58, 9.

a karantén ideje alatt az istentiszteleteket élőben közvetítjük gyülekezetünk youtube oldalán. az igehirdetések visszanézhetőek.

 • YouTube

szeretettel ajánljuk tóth sándor nyugalmazott lelkipásztor igei gondolatait is

Korábbi igehirdetések archívuma: