top of page

HÚSVÉT
2023

Húsvéti délelőtti istentisztelet

our-beliefs1.jpg

PASSIÓ 
2023

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

57602823_831234013876252_334254086054477824_n.jpg
SzentLélekgyümölcse2-oldal001.jpeg

szeptember

imádkozzunk együtt:

Hálaadás:

- Az elmúlt nyárért és mindenért, amit az úr engedett, hogy átéljünk, megéljünk

- hittanosokért és családjaikért

- iskoláért és az oktatásért

- az esőért

- a ránkbízott teremtett világért

 

imádkozzunk:

- ISten áldásáért az új tanévre

- hittanosokért és családjaikért

- iskoláért és pedagógusokért

- békéért

- a ránkbízott teremtett világért

 

Szeptember 18. - Tanévnyitó

Átöltelte őket
 • Facebook
Márk 9, 33-37
Márk 10, 13-15
DSC07284.jpg

AUGUSZTUS

imádkozzunk együtt:

Hálaadás:

- Gyülekezetünkért

- Az istenhez térőkért

- kereszteltekért és
családjaikért

- az esőért

- a ránkbízott teremtett világért

 

Kérés:

- gyülekezetünkért, hogy isten akarata szerint tudjuk végezni szolgálatainkat

- a békéért

- mindazokért, akik hozzánk fordultak imádságért

Augusztus 14. 

Isten akarata szerinti munkálkodás
 • Facebook
ApCsel 5, 29 kk
1 Thessz 5, 12 kk
Augusztus 7. -

 
 • Facebook
5Mózes 30,10-19
5Mózes 6,4-9.
boszlop16.jpg

június

imádkozzunk együtt:

Hálaadás:

- A nyár közeledtéért, a napsütésért és az esőért
- A konfirmációra készülő fiatalokért

- A Krisztus követésének áldásaiért
- Idős testvéreinkért
- Az új gyülekezeti ház építésért, és az érte fáradozó Testvérekért
- Lelkészeinkért
- Presbitereinkért

- Ifjúságunkért
- Hittanoktatóinkért
- A házi bibliakörökért
- Diakóniai szolgálatunkért
- Reménységért a járvány végetérésében
- Testvéri találkozásokért
- Reménységért a háború végetéréséért
- Testvérekért, akik a rászorulók segítségére sietnek

Kérés:

- A konfirmált fiatalokért
- A beteg testvéreinkért

- Idős testvéreinkért
- Az új gyülekezeti ház építésért, és az érte fáradozó Testvérekért
- Presbitereinkért

- Ifjúságért
- Hittanoktatókért
- A házi bibliakörökért
- Diakóniai szolgálatunkért
- Isten szerinti családmodell helyességének megerősítéséért
- Még több megtérésért, kegyelemre találásért
- A háború végetéréséért
- A menekültekért

Június 5. Pünkösd és konfirmáció -

A Szentlélek gyümölcse szerint élni
 • Facebook
ApCsel 2
Gal 5, 22-23.
Június 6. Pünkösd hétfő -

Akiket Isten Lelke vezérel
 • Facebook
ApCsel 2
Róma 8, 14 kk.

május

Imaszándékok:

Hálaadás:

- A nyár közeledtéért, a napsütésért és az esőért
- A konfirmációra készülő fiatalokért

- A Krisztus követésének áldásaiért
- Idős testvéreinkért
- Az új gyülekezeti ház építésért, és az érte fáradozó Testvérekért
- Lelkészeinkért
- Presbitereinkért

- Ifjúságunkért
- Hittanoktatóinkért
- A házi bibliakörökért
- Diakóniai szolgálatunkért
- Reménységért a járvány végetérésében
- Testvéri találkozásokért
- Reménységért a háború végetéréséért
- Testvérekért, akik a rászorulók segítségére sietnek

Kérés:

- A konfirmációra készülőkért
- A beteg testvéreinkért

- Idős testvéreinkért
- Az új gyülekezeti ház építésért, és az érte fáradozó Testvérekért
- Konfirmandusokért
- Presbitereinkért

- Ifjúságért
- Hittanoktatókért
- A házi bibliakörökért
- Diakóniai szolgálatunkért
- Isten szerinti családmodell helyességének megerősítéséért
- Még több megtérésért, kegyelemre találásért
- A háború végetéréséért
- A menekültekért

Május 1. - Mik legyünk: rabszolgái a bűnnek, vagy a Szabadító Isten engedelmes szolgái?
 • Facebook
Róma 6,12-23.
1Korinthus 15,35-58.
Május 8. - "Ha csak ebben az életben reménykedünk, minden embernél nyomorultabbak vagyunk"
MEGHALLGATOM
 • Facebook
János 20,11-18.
1Korinthus 15,16-20.
Május 15. - Adakozni Isten dicsőségére kell, nem emberek dicsőségére!
 • Facebook
2Mózes 24,15 - 25,9.
Máté 6,1-4.
Május 22. - Az élet aranyszabálya, ami megszabadulás a gonosz hatalmától
MEGHALLGATOM
 • Facebook
Márk 16,14-20.
Máté 7,12.
Május 29. - Az a bizonyos egy elveszett juh...
MEGHALLGATOM
 • Facebook
Lukács 15,1-7.

A VASÁRNAPI ISTENTISZTELETEKEN ELHANGZOTT IGEHIRDETÉSEK

április

Imaszándékok:

Hálaadás:

- A húsvétért, a feltámadásért
- Istenünk végtelen és el nem múló szeretetéért
- A megtért testvérekért
- Az elcsendesedésre alkalmas időkért

- A megfáradtak pihenésért
- A Krisztus követésének áldásaiért

- Idős testvéreinkért
- Az új gyülekezeti ház építésért, és az érte fáradozó Testvérekért
- Lelkészeinkért
- Presbitereinkért

- Ifjúságunkért
- Hittanoktatóinkért
- A házi bibliakörökért
- Diakóniai szolgálatunkért
- Reménységért a járvány végetérésében
- Testvéri találkozásokért
- Reménységért a háború végetéréséért
- Testvérekért, akik a rászorulók segítségére sietnek

Kérés:

- A húsvéti istentiszteletekért
- Az úrvacsorázók hálaadásáért

- A beteg testvéreinkért
- Idős testvéreinkért
- Az új gyülekezeti ház építésért, és az érte fáradozó Testvérekért
- Konfirmandusokért
- Presbitereinkért

- Ifjúságért
- Hittanoktatókért
- A házi bibliakörökért
- Diakóniai szolgálatunkért
- Isten szerinti családmodell helyességének megerősítéséért
- Még több megtérésért, kegyelemre találásért
- A háború végetéréséért
- A menekültekért

Április 4. - Milyen nagy áldás, milyen nagy felelősség és öröm az úrvacsora?
 • Facebook
1Korinthus 11,23-32.
Lukács 17,11-19.
Április 10. - A Király, Jézus bevonulása Jeruzsálembe
MEGHALLGATOM
 • Facebook
Máté 21,1-11.
Máté 21,12-13.
Április 15. - Nagypéntek: Jézus halála, mint Isten szabadító terve
 • Facebook
Lukács 23,32-56.
János 19,28-30.
Április 17. - Húsvét vasárnap: Jézus feltámadt!
MEGHALLGATOM
 • Facebook
Máté 28,1-10.
Április 18. - Húsvét hétfő: "Legyetek üdvözölve!"
MEGHALLGATOM
 • Facebook
Máté 28,1-15.
Máté 28,9.
Április 24. - "Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek!"
MEGHALLGATOM
 • Facebook
János 20,24-29.
János 20,29.

Március

Imaszándékok:

Hálaadás:

- Fiatalokkal töltött időért a gyülekezetben
- A megtért testvérekért
- Az elcsendesedésre alkalmas időkért

- A megfáradtak pihenésért
- A Krisztus követésének áldásaiért

- Idős testvéreinkért
- Az új gyülekezeti ház építésért, és az érte fáradozó Testvérekért
- Lelkészeinkért
- Presbitereinkért

- Ifjúságunkért
- Hittanoktatóinkért
- A házi bibliakörökért
- Diakóniai szolgálatunkért
- Reménységért a járvány végetérésében
- Testvéri találkozásokért
- Reménységért a háború végetéréséért
- Testvérekért, akik a rászorulók segítségére sietnek

Kérés:

- A helyes böjtért Krisztusban
- Nagypéntekre és húsvét vasárnapra készülődésért

- A beteg testvéreinkért
- Idős testvéreinkért
- Az új gyülekezeti ház építésért, és az érte fáradozó Testvérekért
- Presbitereinkért

- Ifjúságért
- Hittanoktatókért
- A házi bibliakörökért
- Diakóniai szolgálatunkért
- Isten szerinti családmodell helyességének megerősítéséért
- Még több megtérésért, kegyelemre találásért
- A háború végetéréséért
- A menekültekért

Március 6. - A helyes és a helytelen kegyesség.
MEGHALLGATOM
 • Facebook
Máté 6,1-8.16-18.
Lukács 18,9-14.
Március 13. - A helyeden vagy, tudod mi a feladatod?
 • Facebook
Eszter 4,1-14.
Lukács 8,4-15.
Március 27. - "Bízzatok, én legyőztem a világot!"
MEGHALLGATOM
 • Facebook
Lukács 21,7-15.
János 16,31-3

február

Imaszándékok:

Hálaadás:

- Fiatalokkal töltött időért a gyülekezetben
- A megtért testvérekért
- Az építő és gyógyító beszélgetésekért
- Szentlélek kiáradásáért

- A gyógyulásokért
- Isten csodáinak megtapasztalásáért

- Idős testvéreinkért
- Az új gyülekezeti ház építésért, és az érte fáradozó Testvérekért
- Lelkészeinkért
- Presbitereinkért

- Ifjúságunkért
- Hittanoktatóinkért
- A házi bibliakörökért
- Diakóniai szolgálatunkért
- Reménységért a járvány végetérésében
- A házi úrvacsorákért
- Testvéri találkozásokért

Kérés:

- A szükséget szenvedőkért
- A beteg testvéreinkért és felebarátainkért
- Idős testvéreinkért
- Az új gyülekezeti ház építésért, és az érte fáradozó Testvérekért
- Presbitereinkért

- Ifjúságért
- Hittanoktatókért
- A házi bibliakörökért
- Diakóniai szolgálatunkért
- Isten szerinti családmodell helyességének megerősítéséért
- Még több megtérésért, kegyelemre találásért
- A háború végetéréséért
- A menekültekért

Február 6. - A Jézustól kapott feladat, és a kegyelemből kapott megoldás.
MEGHALLGATOM
 • Facebook
János 6,1-14.
Máté 14,16.
Február 13. - Az Istent szeretők áldása, az Istent megcsúfolók  büntetése.
 • Facebook
Zofóniás 3,1-20.
1Sámuel 4,1-20.
Február 27. - az Úr Jézus nélkül nem tehetünk semmit sem...
MEGHALLGATOM
 • Facebook
Máté 14,17-21.
Máté 14,22-23.

Hálaadás:

- Az iskolakezdésért
- Isten őriző kegyelméért

- A hittanosokért
- A konfisokért
- A nőszövetségért
- A házikörökért

- Idős testvéreinkért
- A gyülekezetért
- A tárgybeli és pénzbeli adományokért
- A szolgálni vágyó tesvérek közösségéért
- Mert egyre közelebb van Krisztus visszatérése
- Lelkészeinkért
- Presbiter testvéreinkért
- Diakóniában szolgáló testvéreinkért
- Gyülekezeti tagjainkért
- A gyerekek, felnőttek és idősek felé való szolgálatért
-A Szentlélek folyamatos kitöltetéséért
- A megtérésekért és a Krisztusban megváltott életekért.

T%25C3%25A9l_edited_edited.jpg

január

Imaszándékok:

Hálaadás:

- Reménységért és bizalomért a jövőre, Isten tervében megnyugodva
- Az új esztendőért
- A megtért testvérekért
- Az Úr Igéjéért, a sákramentumokért
- Szentlélek kiáradásáért

- A gyógyulásokért
- Idős testvéreinkért
- Az új gyülekezeti ház építésért, és az érte fáradozó Testvérekért
- Lelkészeinkért
- Presbitereinkért

- Ifjúságunkért
- Hittanoktatóinkért
- A házi bibliakörökért
- Diakóniai szolgálatunkért
- Reménységért a járvány végetérésében
- A házi úrvacsorákért
- Testvéri találkozásokért

Kérés:

- Reménységért és megnyugvásért az új eszentdőben
- A szükséget szenvedőkért

- A beteg testvéreinkért és felebarátainkért
- Idős testvéreinkért
- Az új gyülekezeti ház építésért, és az érte fáradozó Testvérekért
- Presbitereinkért

- Ifjúságért
- Hittanoktatókért
- A házi bibliakörökért
- Diakóniai szolgálatunkért
- Isten szerinti családmodell helyességének megerősítéséért
- Még több megtérésért, kegyelemre találásért

Január 1. - A mi kezdetünk, életünk kezdete és vége az Úr a kezében tartja
MEGHALLGATOM
 • YouTube
Lukács 13,1-9.
Jelenések 22,13.
Január 2. - Alfa és Ómega - Bízz az Úrban, akinek kezében van az életed
MEGHALLGATOM
 • YouTube
Máté 6,25-34.
Jelenések 22,13.
Január 9. - "Mert megjelent Isten üdvőzítő kegyelme..."
MEGHALLGATOM
 • YouTube
1Korinthus 15,1-11.
Titusz 2,11-15.
Január 16. - Hol van a gyógyító Úr a szenvedéseink közepette?
 • YouTube
Jób 1,1 - 2,10.
Máté 8,1-13..
Január 23. - Milyenek is Jézus Krisztus követői?
MEGHALLGATOM
 • YouTube
Lukács 4,14-30.
1János 4,20-21.
Január 30. - A megszentelt nyugalom napjának jelentősége.
 • Facebook
Ézsaiás 42,1-25.
Máté 12,9-21.

a karantén ideje alatt az istentiszteleteket élőben közvetítjük gyülekezetünk youtube oldalán. az igehirdetések visszanézhetőek.

 • YouTube

szeretettel ajánljuk tóth sándor nyugalmazott lelkipásztor igei gondolatait is

Korábbi igehirdetések hanganyag archívuma:

Korábbi igehirdetések videó archívuma:

bottom of page