top of page

Prózsa Mihály

Prózsa Mihály vagyok. 1951-ben születtem Erdélyben.


Érettségi után fafaragó mesterképzést végeztem és dolgoztam Marosvásárhelyen. Itt ismertem meg a feleségem. Házasságunkból 2 lányunk született, mindketten egyetemet végeztek matematika-informatika szakon.


Református családban nőttem fel, nagyszüleim és szüleim is hitüket gyakorló reformátusok voltak. 2014-ben az önálló szabadhegyi gyülekezet megalakulásakor jöttünk át a Kossuth utcai gyülekezetből.


A gyülekezet életében részt veszek amikor szükség van, faragtam a szószék fölé a pelikánt, a építkezésben segédkeztem, feleségemmel a szentiváni időseket látogatjuk és a szentiváni istentiszteleteken segédkezek.


Presbiternek lenni komoly és felelősség teljes szolgálat és örömmel vállalom. Hiszem, hogy az Úr segedelmével, alázattal, együtt a gyülekezet épülésére lehetünk.

Prózsa Mihály
bottom of page