top of page

Presbiterválasztás 2023.

2023. december 31-én lejár a jelenlegi presbitérium mandátuma. Január 1-jével az újonnan választott presbitérium veszi át a helyét a következő hat évre. Ezen az oldalon megtalál mindent, amit a választással kapcsoaltban tudni érdemes.

Mi a Presbitérium?

A presbitérium az egyházközség vezető testülete, lelki és anyagi életének sáfára.

Miért választunk?

> A presbitérium tagjait az egyházközség választásra jogosult, választói névjegyzéken szereplő tagjai választják meg hat éves időtartamra.

> A jelenlegi presbitérium hat éves mandátuma 2023. december 31-én lejár.

> 2024. január 1-jével az újonnan választott presbitérium folytatja a presbiterek hivatását.

> A presbiterek mellett egyben főgondnokot is választunk: 2024. január 1-jével a megválasztott főgondnok lesz gyülekezetünk főgondnoka.

Hogyan választunk?

> A presbitériumot és a főgondnokot az egyházközség választási közgyűlésén választják meg a választásra jogosult egyháztagok.

A közgyűlés időpontja:  október 15. vasárnap, 9:30

 

Jelölés határideje: szeptember 10.

Kik közül választunk?

Azon jelöltek közül, akik a szavazólapra felkerülnek.

A szavazólapon presbiterekre és külön főgondnokra is szavazni fogunk.

Hogy lesz valaki jelölt?

Jelölt az lehet, akit szabályosan jelölnek, a feltételeknek megfelel, és a jelölést elfogadja

Mivel a választáson egyben főgondnokot is választ a gyülekezet, főgondnok jelölt is az lesz, akit külön erre jelölnek és a jelölést elfogadja.

Hogy lesz valaki főgondnokjelölt?

Főgondnokjelölt az lehet, akit szabályosan jelöltek, a feltételeknek megfelel, és a jelölést elfogadta.

Akit főgondnoknak jelölnek, egyben presbiterjelölt is lesz, hiszen főgondnok csak az lehet, akit egyben presbiternek is megválasztottak 

Ki jelölhet?

Az egyházközség választói névjegyzékében szereplő bármely egyháztag, saját magát azonban nem jelölheti.

KIT
 JELÖLJEK

Presbiternek lenni hivatás. Nem elég hozzá emberi megfontolás: Urunk elhívásán és akaratán kell nyugodni. Ehhez nyújtanak segítséget az alábbi szempontok. Kérjük, olvassa el az alábbi gombra kattintva:

HOGYAN
 JELÖLJEK

A választási bizottság bármely tagjánál lehet szóban vagy írásban. Az írásos jelölésnél kell a jelölő aláírása is annak igazolására, hogy nem önmagát jelölte.

MEDDIG
 JELÖLJEK

A jelölés határidejét a választási közgyűlés időpontjához mérten megállapította presbitériumunk. A jelölési határidő és a közgyűlés időpontja a gombra kattintva elérhető.

HA ENGEM
 JELÖLNEK

Mit tegyek, ha engem jelölnek? 

Kérjük, imádságos szívvel olvassa el a következőket:

bottom of page