top of page
our-beliefs1.jpg

Presbiter- és főgondnokválasztás
2023.

Kedves Testvérek!

Egyházközségünkben a jelölés lezárult. A presbitérium döntése alapján 23 presbiterjelölt és 2 főgondnokjelölt kerül fel a szavazólapra. A jelöltek közül 14 presbitert és egy főgondnokot kell választanunk, akik 2024. január 1-jén szolgálatba állnak hat éves időtartamra.

Az alábbiakban a választás menetével kapcsolatban olvashatnak fontos információkat. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el.

A VÁLASZTÁSI KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA:

2023. OKTÓBER 15.

VASÁRNAP, 9:30

A közgyűlés az istentiszteletet követi.

Hogyan szavazunk?

> Szavazni a szavazólapon lehet

> A szavazólapokat az erre kijelölt helyen kell átvenni.

A szavazólap átvételét aláírással kell igazolni.

> Szavazni csak a választói névjegyzéken szereplő testvéreknek van lehetőségük.

> Szavazni csak személyesen lehet, meghatalmazásnak nincs helye.

A szavazólap

> Egy szavazólapon választunk presbitereket és főgondnokot;

A szavazólapon felül a 23 presbiterjelölt, alul a 2 főgondnokjelölt szerepel.

> A jelöltek ABC sorrendben szerepelnek

A jelöltek

A jelöltek névsorát az alábbi gombra kattintva nézheti meg.

A jelöltek írásbeli bemutatkozása az alábbi gombra kattintva elérhatő.

Személyes bemutatkozásuk az október 1-jei és az október 8-i 9:30-kor kezdődő istentisztelet keretében lesz.

A szavazás módja

Presbiterekre:

> A presbiterjelöltek közül 14 presbitert kell választani.

 

Módja: a választani kívánt jelölt neve melletti négyzetben egymást metsző két vonallal („X” vagy „+”)

 

FONTOS!

A megválasztani kívánt főgondnokot presbiternek is meg kell választani!

Érvényesen legfeljebb 14 presbiterre adható le szavazat!

Főgondnokra:

> A főgondnokjelöltek közül 1 főgondnokot kell választani

 

Módja: a választani kívánt jelölt neve melletti négyzetben egymást metsző két vonallal („X” vagy „+”)

FONTOS!

Főgondnok csak az lehet, akit presbiternek is megválasztottak.

Ezért a megválasztani kívánt főgondnokot presbiternek is meg kell választani!

Érvényesen legfeljebb 1 főgondnokjelöltre adható le szavazat.

360_F_353107924_05vxQLRy0OPwl97sqLPMPpF9rTE9Ebd4.png

Érvénytelen a szavazólap:

amennyiben:

> Érintetlenül kerül leadásra;

> Hiányzik róla az egyházközség pecsétje

> A szavazólapra felkerült a szavazó neve

> Bármely jelölt nevét áthúzták

> A szavazólapon javítás található

Érvénytelen a presbiterekre leadott szavazat:

amennyiben:

> Több, mint 14 presbiterjelöltre szavaztak

> Egyetlen presbiterjelöltre sem adtak le szavazatot

Érvénytelen a főgondnokra leadott szavazat:

amennyiben:

> Mindkét jelöltre szavaztak

> Egyetlen főgondnokjelöltre sem adtak le szavazatot.

360_F_353107924_05vxQLRy0OPwl97sqLPMPpF9rTE9Ebd4.png

Presbiterjelöltek

Alföldi Ibolya, Dr.

 

Almási Kálmán, Dr.

 

Csáfordy Ferenc

 

Csapó Lajos

 

Erdélyi József

 

Erdélyi Lóránd, Dr.

 

Gecser Béla

 

Gyarmathy László, Dr.

 

Horváth Renáta

 

Kertész Tamás, Dr.

 

Kohán Adrienn

 

Kohán Zoltán

 

Márkné Szalai Éva

 

Mészáros Péter

 

Prózsa Mihály

 

Simon Balázs

 

Szabó István Lajos

 

Takács István

 

Tóth Dániel, Dr.

 

Tóth József

 

Újhelyi Zoltán

 

Varjasi Norbert, Dr.

 

Varró József

Főgondnokjelöltek

Kohán Zoltán

 

Varjasi Norbert, Dr.

A jelöltek bemutatkozása az alábbi gombra kattintva olvasható:

Egyéb tudnivalók

GYIK

Gyakran Ismételt kérdések

Választási bizottság

A választási bizottság tagjai

Jogszabályi háttér

A választással kapcsolatos törvényeink

bottom of page