top of page

Mészáros Péter

Presbiter

Mészáros Péter vagyok, 52 éves.


Feleségem Kata, jogász, Júlia lányunk a BME-n egyetemista. Fizika-informatika szakos középiskolai tanár és gépészmérnök végzettségem van, de szabadúszó pedagógusként közvetítenem kell és lehet az Igét iskolai fizikatanítással, tanártovábbképzéssel, kísérleti bemutatókkal, projektekkel. A tudomány és hitünk egységét próbálom bemutatni szerte az országban pl. világi és egyházi táborokban és fesztiválokon, gyülekezeti alkalmakon, tanárként korábban többek között a győri evangélikus és a biai református iskolákban, jelenleg pedig a Pápai Refiben is.


1976-tól családommal együtt tagja vagyok a szabadhegyi gyülekezetnek, 1984-es konfirmálásom óta aktívabban. A legtöbb közeli családtagom egyházi vonatkozású munkahelyekkel és-vagy feladatokkal szolgált, a lelkész anyai nagyapámtól és édesapámtól kezdve, a pedagógus édesanyámon és húgomon át, feleségemmel és lányommal bezárólag, akik aktív tagjai gyülekezetünknek.


Kiemelt feladatnak tartom a generációk közti párbeszéd erősítését és a gyülekezeti utánpótlást, a fiatalok megnyerését. Nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani: szeretném elérni, hogy Győrben és közegyházi szinten is érzékelhető, látható, közismert, elismert, vonzó legyen a gyülekezetünk. Ezt csak összefogva, aktívan, kreatívan, a múlt értékeire alapozva és a jövőt szem előtt tartva lehet megoldani. Ha valaki nem fárad el, nem izzad meg egy munkában, az valamit rosszul végez.

Mészáros Péter
bottom of page