top of page

Csáfordy Ferenc

Presbiter

Villamosmérnök végzettségem van, az áramszolgáltatásban dolgozom immár negyven éve, eleinte fejlesztőmérnökként, később különböző vezető beosztásokban, de mindig műszaki területen. Időközben közgazdasági diplomát is szereztem.


Családomat illetően Isten iránti hálával kell elmondanom, hogy feleségemmel több, mint negyven éve vagyunk együtt. Kaptunk két fiút és két lányt az Úrtól. Mindnyájan házasok immár és éppen a hetedik unokánkat várjuk.

Itt Szabadhegyen jártam templomba gyerekként, itt konfirmáltam. A gyülekezet 1994-ben választott meg presbiternek, azóta próbálok erőmhöz mérten segíteni. Jelenleg a gazdálkodási felelősi tisztet töltöm be.

A Pápai Református Egyházmegye tanácsosa vagyok 2015 óta, ilyen minőségemben igyekszem segíteni az egyházmegye gyülekezeteit.


Sajnos az utóbbi öt évben a gyülekezet és a presbitérium is megosztottá vált. Határozott célom, hogy ezt a megosztottságot mielőbb felszámoljuk és visszatérjenek azok, akik itt hagyták a gyülekezetet.

Csáfordy Ferenc
bottom of page