top of page

Csapó Lajos

Tisztelt Egyházközösség!


Csapó Lajosnak hívnak, Szőnyben születtem 1974-ben. Kisgyermekkoromat Szőnyben töltöttem, itt kereszteltek meg, első egyházi élményeim ide kötődnek, később konfirmációs kötelezettségeimnek itt tettem eleget. Édesapám fontos tagja volt a szőnyi református gyülekezetnek, ő is presbiter volt.


Általános iskolai és középiskolai tanulmányaimat Győrben végeztem. Ekkor már Győrben éltünk. Tanulmányaim befejezése után egy közlekedési és szállítmányozási cégnél helyezkedtem el.


Későbbiekben feleségemmel Győrszentivánon telepedtünk le és alapítottunk családot. Feleségem Csapóné Nebehaj Renáta Győrszentivánon pedagógus. A fiam Csapó Lajos Bálint hatodikos korában döntötte el, hogy vallásos iskolába folytatja tanulmányait. Tulajdonképpen az ő közbenjárásával kerültünk kapcsolatba a Győr - Szabadhegyi Reformátusokkal. Köszönettel tartozunk, hogy befogadtak minket a gyülekezetbe. Később lányunk Csapó Rózsa Eszter is követte bátyja példáját és ő is vallásos iskolába járt.


Családommal fontosnak tartjuk egymás szeretetét, tiszteletét és az összetartozást. Hálás vagyok, hogy ez a szép család megadatott nekem. Igyekszünk egymással sok időt eltölteni, szeretünk közös programokat szervezni, kirándulni, túrázni. Továbbra is szeretnénk az egyházközösség része lenni.


Győr, 2023. 09. 26. Csapó Lajos

Csapó Lajos
bottom of page