top of page

A Presbitérium

Gyülekezetünk döntéshozó, vezető testülete a hat évenként választott presbitérium.

Rendszeresen, minden hónap első keddjén presbiteri bibliaórát tartunk, amelynek keretében a napirenden lévő ügyeinket is megtárgyaljuk.

Presbiterek:

 

Alföldi Ibolya Dr.

Csáfordy Ferenc

Cs. Nagy Mihály

Dávidházy Zsolt

Erdélyi József

Gecser Béla

Gutay Zoltán Dr.

Gyarmathy László Dr.

Kiss István Dr.

Kohán Zoltán

Kósa Gyula

Mészáros Péter

Simon Balázs

Soós Tibor

Szegedi Anikó Dr.

Szendi Péter

Tóth József

Tóth Károly

Újhelyi Zoltán

Varjasi Norbert Dr.

 

Pótpresbiterek:

 

Csapó Lajos

Varga Kornél

Tiszteletbeli Presbiterek:

 

Balogh Vilmos Dr.

Kovács Imre

Mészáros Sándor

Sándor Károly

Szalai Ernő

bottom of page