top of page

Megválasztott presbiterek eskütétele

November 5-én, vasárnap a délelőtti istentisztelet keretében tettek esküt az újonnan választott presbiterek.

2023. október 15-én tartottuk választási közgyűlésünket, amelynek keretében megválasztottuk a 2024. január 1-jével szolgálatba lévő 14 presbitert és a főgondnokot. A közgyűlés érvényes és eredményes volt (Érvényes= a választói névjegyzéken szereplők több, mint 10%-a részt vett a szavazáson. Eredményes= mind a 14 presbiteri helyre sikerült presbitert választanunk. Pótpresbiterek a szavazatok száma szerint a 15-18. helyen szereplő testvéreink lettek.)

Miután jogorvoslati kérelem és panasz nem érkezett, a választás eredménye október 30-án jogerőre emelkedett.

November 5-én, a vasárnapi istentisztelet keretében tették le esküjüket azon újonnan választott presbiterek, akik eddig nem voltak hivatalban. Akik korábban presbiterek voltak, nekik már nem kellett újra fogadalmat tenni. Az úrvacsorás istentisztelet, amelyen a reformáció ünnepét is megünnepeltük, méltó helye volt az eskütételnek.

Imádkozzunk a szolgálatba lépő presbiterekért, hogy Urunk áldása kísérje őket. Imádkozzunk leköszönő presbiter testvéreinkért is áldásért, további szolgálataikért.

bottom of page