top of page

Május 26-i vasárnap hirdetései

Az elmúlt, pünkösdi hétvégén két éves felkészülés után 21 konfirmandus tett fogadalmat gyülekezetünkben, Isten áldása legyen az életükön! Nagyon reméljük, hogy az ifik közösségében közöttünk maradnak!

Csütörtökön az Út2 alkalom után a missziói munkacsoport tartott megbeszélést. Itt imádkozva, a Szentlélek vezetésére figyelve keressük azokat az utakat, amikre Urunk indítja gyülekezetünket. Beszéltünk újabb rétegalkalmakról, a gyülekezet falain kívüli megmutatkozás lehetőségéről, a szentiváni gyülekezetrészről, az ifikről és egy gyülekezeti könyvtár létrehozásának lehetőségéről.

Pénteken gyülekezetünk küldöttsége részt vett a Pápai Egyházmegye közgyűlésén, ahol elfogadásra került többek között a helyileg nagyon eltérő képet mutató népszámlálási adatok, a 2023-ra vonatkozó esperesi és gazdálkodási jelentés, illetve a 2024-es egyházmegyei költségvetés. Egyházmegyénk nagyon vegyes képet mutat, több településen zsugorodnak a gyülekezetek, nem tudják fenntartani az önálló lelkészi állásokat, támogatásra szorulnak. A három győri gyülekezet (ideértve Győrújbarátot) a bővülő városi közösségek közé tartoznak.

Az egyházmegye ősszel, szeptember 28-án Pápán missziós napot szervez.

Június 1-én szombaton 9-11-ig gyülekezeti munkát szervezünk, várjuk a testvéreket kertészkedni, takarítani, karbantartani, beszélgetni!

Június 4-én kedden presbiteri bibliaóra lesz.

Június 8-án szombaton 16 órától tartjuk a szolgálók délutánját, ahova minden testvérünket szeretettel várjuk, aki bármilyen módon hozzájárul a gyülekezet életéhez. Kántorok, énekkar, dicsőítő zenekar, kertápolók, a gyülekezeti terem és a templom rendbentartói, a Nőszövetségben vagy a diakóniai szolgálatban tevékenykedők, stb. Házigazda a presbitérium lesz, közös étkezést, beszélgetést, éneklést is tervezünk.

Indulnak a táborok, elsőként a szárszói tábor (június 17-21), még vannak helyek, lehet jelentkezni.
Ezután közvetlenül lesz a REND Tatán (6.21-23), jelentkezés a lelkészi hivatalban. Szombaton és vasárnap szeretnénk kis 15-20 személyes buszt indítani, de egyenlőre nagyon kevesen jelentkeztek.

Július 1-5 között tartjuk a szokásos napközis tábort alsósoknak, ez a táborunk már betelt. Augusztus 5-9 között pedig az angol bibliai tábort felsősöknek. Jelentkezési link a honlapon az eseménynaptárban.
A Dunántúli Református Egyházkerület idén is megtartja szokásos táborait, amire lelkészi ajánlással lehet jelentkezni: Hittanos hét július 1-6, ifjúsági hét július 8-13, családos július 22-28.

Állandó adakozási célok:
• Misszió (gyülekezetünk határain kívül és belül)
• Kell-1-ház program
• Szeretetszolgálat / Diakónia
• Kárpátaljai testvérek támogatására.
Essen egy szó az egyházfenntartó járulékról, aminek befizetése feltétele a választói névjegyzéken való szereplésnek. Fontos, hogy személy szerint azonosítani tudjuk a befizetőt és a befizetés célját.

A presbitérium az egyházfenntartó járulék mértékét 2024-re az éves jövedelem 1%-ában, de legalább havi 1500 forintban határozta meg. Köszönjük az eddigi befizetéseket!

bottom of page