top of page

Május 2-tól újra tartunk templomi istentiszteleteket.

Zsinatunk Elnökségi Tanácsának határozata alapján május 2-tól újra megnyitottuk a templomunkat a templomi istentiszteleti közösségek előtt. Hálát adunk Istennek a lehetőségért és megtartó kegyelméért. Ugyanakkor kérjük Testvéreinket, hogy tartsák szem előtt az alábbiakat:

1.) A templomi istentiszteleten csak az előírt biztonsági intézkedések betartásával szabad részt venni. Ezek:
- Maszk használata kötelező;
- Kérjük a lezárt padsorokat szabadon hagyni;
- A padokban a nem egy háztartásban élők között kérjük a legalább 1,5 méteres távolságot tartani;
- Kérjük a Testvéreket a kikészített kézfertőtlenítők használatára;

2.) Jelenleg is vannak ismerőseink, Testvéreink, akik a vírus okozta betegség terhét hordozzák. Imádkozzunk értük.

3.) Imádkozzunk azon Testvéreinkért, gyülekezeti tagokért, akik a járvány miatt elveszítették szeretteiket.

4.) Kérjük Isten Szentlelkének bölcsességét, hogy meglássuk azon utakat, amelyeket a járvány okozta károkon felülkerekedve ad nekünk az Élet Ura, hogy hirdethessük továbbra is Húsvét Örömhírét, hathatósabban tehessünk bizonyságot Jézus Krisztus győzelméről és a belőle fakadó új Élet öröméről.

bottom of page