top of page

Május 12-i vasárnapi hirdetések

Kedden presbiteri bibliaóra volt, több témában egyeztettünk, a fókusz a közelgő programokon és az új rétegalkalmak: fiatal felnőttek köre és kisgyermekes családok köre előkészítésén volt.

Gyülekezetünkben vizitáció lesz május 14-én 18 órakor, presbiteri gyűlés keretében. Szeretettel látjuk a gyülekezet tagjait is.

A konfirmációt megelőző szombaton, 18-án a fiatalok bizonyságtételét hallgathatjuk meg, és frissíthetjük káté tudásunkat is, szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait.

19-én, pünkösd vasárnap a konfirmandusok ünnepi fogadalomtétele.

Június 8-án szombaton 16 órától tartjuk a szolgálók délutánját, ahova minden testvérünket szeretettel látjuk, aki bármilyen módon hozzájárul a gyülekezet életéhez. Kántorok, énekkar, dicsőítő zenekar, kertápolók, a gyülekezeti terem és a templom rendbentartói, nőszövetség, diakónia, stb. Házigazda a presbitérium lesz, közös étkezést, beszélgetést, éneklést is tervezünk.

Indulnak a táborok, elsőként a szárszói tábor (június 17-21), még vannak helyek, lehet jelentkezni.
Ezután közvetlenül lesz a REND Tatán: 6.21-23. Szombaton és vasárnap szeretnénk kis 15-20 személyes buszt indítani. Erre is lehet jelentkezni.

Július 1-5 között tartjuk a szokásos napközis tábort alsósoknak, augusztus 5-9 között pedig az angol bibliai tábort felsősöknek. Jelentkezési linkek a honlapon az eseménynaptárban, részleteket később fogjuk hirdetni.

A Dunántúli Református Egyházkerület idén is megtartja szokásos táborait, amire lelkészi ajánlással lehet jelentkezni: Hittanos hét július 1-6, ifjúsági hét július 8-13, családos július 22-28.

Állandó adakozási célok:
• Misszió (gyülekezetünk határain kívül és belül)
• Kell-1-ház program
• Szeretetszolgálat / Diakónia
• Kárpátaljai testvérek támogatására.

A Szabadhegyi Reformátusok Alapítványa közhasznú státuszban működik. Az adóbevalláskor lehetőségünk van adónk 1%-át közhasznú civil szervezetnek, így az akár az alapítványnak felajánlani. Kérjük éljenek ezzel a lehetőséggel!

A másik 1%-ot technikai számos vallási közösségnek lehet felajánlani, a Magyarországi Református Egyház technikai száma 0066.

bottom of page