top of page

Konfirmáció 2023.

2023. május 28-án, Pünkösd vasárnap tizenöt fiatal testvérünk tette le konfirmációi fogadalmát.

Az ünnepi istentiszteleten egyben életük első úrvacsoráját is vették, és reményeink szerint Urunk Szentlelkének segítségével, hűek maradnak fogadalmukhoz, miszerint úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatkész tagja legyen gyülekezetünknek.

Az előtte való szombaton bizonyságát adták hitüknek és annak, hogy református hitvallásunkat megismerték, készek aszerint élni életüket Urunk Jézus Krisztus követőiként.

Imádkozzunk értük Urunkhoz, és közösségünkért, hogy a Pünkösd csodája élő valóság legyen gyülekezetünkben, és növekedjék az üdvözülőkkel.

bottom of page