top of page

Hirdetések 2024.01.7.

Bátky Miklós nagytiszteletű esperes úr, 1980-84 között Győr-Szabadhegyi lelkész hazaköltözött Teremtő Urához. Búcsúztatása Rédén január 2-án volt, amelyen részt vett gyülekezetünk is. A Róma 14,7-8 alapján igét hirdetett Steinbach József püspök: Tehát akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. Gyülekezetünk nevében sírcsokrot vittünk és a kérésnek megfelelően koszorúmegváltást utalunk.

Presbitériumunk megtartotta alakuló ülését január 2-án. A Tituszhoz írt levél verseinek magyarázatát és imádságot követően működésünk kereteit és a soron következő tennivalókat tekintettük át. Határozatok nem születtek.

Következő presbiteri gyűlés január 23., 18:00 a gyülekezeti teremben. Napirendi pontok: 2023-as Zárszámadás elfogadása, 2024-es Költségvetés alapelvei, Missziói munkaterv elfogadása, Tisztségviselők választása
(Főgondnok helyettes és jegyző), 10 éves évforduló megünneplése.

A presbitérium működéséről, határozatairól a hirdetésekben folyamatosan informálni fogjuk a gyülekezetet.

Évkezdő hittanoktatói megbeszélés volt 1. 5-én. Rögzítésre kerültek a 2. féléves programok és az időpontok. Információ a hittanosoknak szórólapon, illetve hamarosan a holnapon és a Hiszek hírlevélben.

Január 21-én a délelőtti istentiszteleten bemutatkozik a Magyarországi Gedeon Társaság.

Január 27. szombat, 16 órától kürtőskalács sütés

Január 28. vasárnap családi istentisztelet.

Református bál: 2024.02.09 (péntek) 19:00, Kristály Étterem. Jelentkezés befizetéssel, név és menü megjelöléssel a pénztárosnál vagy átutalással. Infók a meghívón és a honlapon lesznek.

Népmozgalmi adatok: 2023-ban Győr-Szabadhegyen 16 keresztelő (2 felnőtt), 19 konfirmáció (4 felnőtt), 4 vegyes házasságkötés és 23 temetés volt. Isten áldása legyen az elvetett magon, hála az elköltözöttek életéért!

Diakónia: A karácsony időszakban 100 ajándékcsomagot vittünk időseknek és munkatársaknak, 63 tartós élelmiszer csomagot rászorulóknak, a cipősdoboz felajánlásokból és a Rotary klub élelmiszer gyűjtéséből. Érkezett még ruha és konyhai eszköz felajánlás, ezek szétosztása folyamatban van. Köszönet a közreműködőknek, kérjük kapcsolódjanak be a szolgálatba! Koordinátor: Horváth Renáta.

Buzdítjuk a testvéreket az adakozásra, gyülekezetünk a tagok hozzájárulásából tartja fenn működését. Az adakozás formái az egyházfenntartói járulék, a perselypénz és az adományok. Az egyházfenntartói járuléknak adminisztratív szerepe is van. A teljes jogú egyháztagság egyik feltétele ennek megfizetése. Aki ilyen céllal adakozik akár átutalással, akár csekken vagy pénztári befizetéssel, kérjük a közleményben tüntesse fel az érintett személy nevét és az adomány jellegét: Egyházfenntartói járulék (röviden EFJ). A közlemény nélküli adományokat automatikusan a befizető, számlatulajdonos egyházfenntartói járulékaként kezeljük. Az adományokról és az aktuális adakozási célokról bővebben a honlapon olvashatnak (www.refgyorszabadhegy.com/adomanyozas). Az EFJ ajánlott minimális összegéről presbitériumunk januárban fog dönteni.

Az adatok pontosítása céljából január 21. és február 4. között az istentiszteletek előtt és után a gyülekezeti teremben presbiter testvérek segítsége mellett közzé tesszük a 2024-es év Választó névjegyzékét az
elmúlt időszak adatai alapján. Kétféle rendezésben fogjuk kinyomtatni: névsor szerint és lakóhely
szerint. Kérünk minden teljes jogú egyháztagot, hogy ellenőrizze saját, illetve nagykorú rokonainak, ismerőseinek nevét és címét. A lakóhely szerinti listán pedig az egy címen lakók adatait. Lehetőség lesz nyilatkozni arról is, hogy a húsvéti és karácsonyi hírlevelet a jövőben kézbesíthetjük-e emailben, postai küldemény helyett.

bottom of page