top of page

Hirdetések December 24. vasárnap

1) Ezen a héten kísértük utolsó földi útjára Takács Pál testvérünket, aki 82. évében költözött haza teremtő Urához. Ezúton is kérjük Isten Szentlelkének vigasztalását a gyászoló családnak;

2) Megérkezett a Dunántúli Református Lap karácsonyi száma. 250 Ft példánya. Biztatjuk a Testvéreket az éves előfizetésre: 1000 Ft egy évre;

3.) Az idei karácsonyi adománygyűjtések:
- Gyermekek karácsonyi ajándékára - tettünk ki perselyt erre a célra, de lehet készpénzben, vagy átutalással is adakozni;

4.) Bibliaolvasó Kalauz, és református falinaptár már kapható a gyülekezeti teremben;

5.) Délután 15:00 órától szentesti családi istentisztelet az ifi és a konfirmandusok szolgálatával;

6.) December 31-én a 9:30-kor kezdődő istentisztelet keretében köszönjük meg leköszönő presbiter testvéreinknek a gyülekezetünkért végzett szolgálatot;

7.) Református bál: 2024. február 9-én, február második péntekén. Részletek és jelentkezés később;

8.) Ünnepi istentiszteleti rend:

24-én vasárnap:
15:00 órakor szentesti istentisztelet az ifi és a konfirmandusok szolgálatával.
22:00 órakor úrvacsorás istentisztelet.

25-én hétfőn:
9:30-kor úrvacsorás istentisztelet
14:00: Győrszentivánon úrvacsorás istentisztelet
18:00 órakor úrvacsorás istentisztelet.

26-án hétfőn:
9:30 - úrvacsorás istentisztelet

bottom of page