top of page

Hirdetések - Március 10-én, vasárnap

Kedden presbiteri bibliaórát tartottunk. A kalauz szerinti főige alapján az ószövetségi áldozat jelentőségéről hallottunk magyarázatot, ez alapján beszélgettünk. Sorra vettünk sok nyitott kérdést, amiket egy listában vezetünk.

Az úrvacsorai bor beszerzésére az úrvacsorás alkalmakat tartalmazó listán lehet feliratkozni a lelkészi hivatalban. Köszönjük az eddigi adományokat és biztatjuk erre a testvéreket a jövőben is. A kenyér előteremtését presbiteri adományokból szeretnénk megoldani.

Úrvacsorai kiskelyhek beszerzését is indítottuk, ismerünk beszerzési forrásokat, de aki tud még ilyet, kérjük keresse meg Szakács Sándort.

Húsvétra is készül körlevél, szükség lesz borítékolásra, jelezni fogunk ezzel kapcsolatban. Bízunk benne, hogy a címlista is jelentősen javult.

Az irodatechnika megújítását dr. Erdélyi Lóránd, a templomtér multimédia fejlesztését dr. Kertész Tamás fogja össze.

Szerdán, nőszövetségünk szervezésében megtartottuk a világimanapot Kossuth utcai testvéreknél, amelynek idei anyagát a palesztin asszonyok készítették elő. Az imanapon megismerkedtünk az országgal, majd közösen énekeltünk, imádkoztunk és figyeltünk Isten igéjére. Az alkalmat szeretetvendégséggel, kötetlen beszélgetéssel folytattuk,zártuk.

Csütörtökön böjti hitmélyítő alkalmon vehettünk részt, utána sokáig együtt maradt még a közösség.

A missziói munkacsoport is összeült, a Kertész házaspár és Varró József kapcsolódott be a munkába. Első lépésként sorra vettük a lehetőségeket ezen a területen.

Szombaton a tereprendezés keretén belül tovább folyt a lomtalanítás, a padok festéshez történő előkészítése, valamint gyomtalanítottuk a sétáló ösvényt.

Jövő szombaton is várjuk a testvéreket tereprendezésre, lomtalanításra. 9:00 órától 12:00 óráig tervezzük a munkát.

A Dunántúli Egyházkerület szervezésében Főgondnoki, gondnoki konferencia zajlik a hétvégén Balatonszárszón, gyülekezetünket Kohán Adrienn és Zoltán képviselik.

Nagypénteken 9:30-kor és 17 órakor passió lesz a templomban.

Az április 27-i, szombati gyülekezeti ünnepség a 9:30-as istentisztelet után közös ebéddel zárul majd a Veres Péter iskolában, utóbbi tervezéséhez szükséges lesz a regisztráció, amit a honlapon és a lelkészi hivatalban lehet megtenni. Várjuk a testvérek fényképeit, emlékeit a gyülekezet utóbbi 65 évével kapcsolatban például gyülekezeti kirándulások, Templomépítés, Konfirmációk, Kossuth utcával való kapcsolat témákban.

A tavaszi gyülekezeti csendesnapot igébe felejtkezéssel, természetben való egyéni imádsággal,
elmélkedéssel május 1-én szerdán tartjuk, kedd esti elutazással. Idén Monoszlón leszünk. Jelentkezés Bede Fazekas Enikőnél vagy a lelkészi hivatalban.

Köszönjük az adományokat, már érkeznek a havi utalások egyházfenntartói járulékra és az állandó adakozási célokra:
• Misszió (gyülekezetünk határain kívül és belül)
• Kell-1-ház program
• Szeretetszolgálat / Diakónia
• Kárpátaljai testvérek támogatására.

bottom of page