top of page

Hirdetések - február 11.

Pénteken megtartottuk 2002 óta a 21. Református bált. 227-en voltunk együtt. 1 éves kortól a 81 évesig jól éreztük magunkat, köszönet mindenkinek, aki a szervezésben részt vett! A tombolából befolyt 244.000 forintot a nőszövetség fogja felhasználni, nevükben is köszönjük a felajánlásokat és a tombolajegy vásárlást!

Idén is gazdag programokat ígér a Házasság hete február 11-18. között Győrben. Részletes programok gyülekezetünk honlapján, és az ajtókon.

Indul a készülődés a nagypénteki Passióra, a próbák pénteken kezdődnek.

Február 6-án Presbiteri gyűlést tartottunk. Elfogadtuk a 2024-es év költségvetését. Bevételi oldalon azonosan terveztük az elmúlt évben megvalósult bevételekkel, illetve számítunk pályázati forrásokra az
egyházmegyétől és az önkormányzattól 1,5 mio forint nagyságrendben. Az alapítványhoz eddig befizetett adományokból felhasználható 2,3 mio forintot is beterveztük a bevételek közé.

A bevételi terv teljesüléséhez szükség van a testvérek adományaira ebben az évben is! Kiadási oldalon összességében 17%-kal emeltük a lelkészi juttatásokat, a gyülekezeti élet kiadásaira (táborok, szeretetvendégségek, Passió, 10/65-ös ünnepség, stb.) idén közel 6 mio forintot szánunk, az ingatlanokra 4-et, a Kell-1-ház programra pedig a pályázati előkészítés költségein kívül a tavalyival együtt reménység szerint 5 mio forintot tudunk elkülöníteni. A diakóniára is jelentős, bő másfél millió forintos keretet tervezünk –
természetesen a céladakozásból befolyó összegek függvényében. Állandó adakozási célok idén: misszióra (ez alatt kül- és belmissziót is értünk, benne az ifjúsági munkával), Kell-1-ház programra, diakóniára és
Kárpátalja támogatására.

A 2024-es évre az egyházfenntartói járulék mértékét az éves jövedelem 1%-ában, de legalább havi 1500 forintban állapítottuk meg. Ezáltal szeretnénk buzdítani a havi rendszerességű, lehetőleg banki utalással való adakozásra.

A KSH szerint a 2023. novemberi nettó mediánkereset 338.500 forint volt, ennek 1%-a közel 3400 forint. Továbbra is fontos a befizetők céljának és kilétének pontos azonosíthatósága a közlemény alapján, hiszen az
egyházfenntartói járuléknak adminisztratív szerepe is van, feltétele a választói névjegyzéken való szereplésnek.

Elfogadtuk a Pénzkezelési Szabályzat módosítását, és megválasztottuk az Ellenőrző testületet: Horváth Renáta és Dr. Almási Kálmán fogja támogatni a munkát a pénztár működésének és a digitális pénztárkönyvben rögzített adatok helyességének szúrópróba szerű ellenőrzésével.

A márciusi hétvégének, szombat délelőttönként gyülekezeti munkát fogunk szervezni, a részletekkel később jelentkezünk.

bottom of page