top of page

Hirdetések április 28. vasárnap

A múlt héten kísértük el minden élők útján 3 testvérünket: Dr. Tolnai László Ferenc 84 évet élt, Gartner János 47 éves korában tért haza, Kalácska Árpádné született Tóth Mária 93. évében hunyt el.

Szombaton megtartottuk gyülekezetünk önállóságának 10. évfordulóját. Számos vendégünk részvételével, ifjabb Márkus Mihály esperes úr igehirdetésével és pódiumbeszélgetéssel tekintettünk vissza az idáig megtett útra. Az alkalmat ünnepi ebéddel zártuk. Istennek hála szép együttlét volt, áldott üzenettel. Köszönet az előkészítésben és lebonyolításban résztvevőknek!

Az önállóság útján kezdő lépéseket tevő Csornai Missziói Egyházközség támogatására ajánlottuk fel az alkalom perselypénzét, 171.000 forintot.

Monoszlóra kedden 17 órakor indulunk a templomtól. Autók beosztását Bede Fazekas Enikő készíti.
A szárszói gyülekezeti táborra elkészültek a kikérők, a lelkészi hivatalból elvihetők, szükséges a szülők aláírása.

A hónap első keddje május 7-re esik, ekkor tartjuk presbiteri bibliaóránkat.

Gyülekezetünkben vizitáció lesz május 14-én 18 órakor, presbiteri gyűlés keretében.

Július 1-5 között tartjuk a szokásos napközis tábort alsósoknak, augusztus 5-9 között pedig az angol bibliai tábort felsősöknek. Jelentkezési linkek a honlapon az eseménynaptárban, részleteket később fogjuk hirdetni.

A Dunántúli Református Egyházkerület idén is megtartja szokásos táborait, amire lelkészi ajánlással lehet jelentkezni: Hittanos hét július 1-6, ifjúsági hét július 8-13, családos július 22-28. Információ hamarosan a honlapon, jelentkezés május 17-ig, a családos táborra érkezési sorrendben.

Állandó adakozási célok:
• Misszió (gyülekezetünk határain kívül és belül)
• Kell-1-ház program
• Szeretetszolgálat / Diakónia
• Kárpátaljai testvérek támogatására.

Az egyházfenntartói járulék rendszeres, utalással történő befizetésére továbbra is bíztatjuk a testvéreket.

A Szabadhegyi Reformátusok Alapítványa közhasznú státuszban működik. Az adóbevalláskor lehetőségünk van adónk 1%-át közhasznú civil szervezetnek, így az akár az alapítványnak felajánlani. Kérjük éljenek ezzel a lehetőséggel!

A másik 1%-ot technikai számos vallási közösségnek lehet felajánlani, a Magyarországi Református Egyház technikai száma 0066.

bottom of page