top of page

Gyülekezetünk gazdálkodásáról

Kedves Testvérek! Fontosnak tartjuk, hogy minden Testvér ráláthasson arra, hogy gyülekezetünk milyen anyagi forrásokat használ küldetésének teljesítéséhez. Ezért kérjük, olvassák el az alábbiakat.

Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy református egyházunkban minden egyházközség önfenntartó. Alapműködéséhez nem kap sem állami sem közegyházi pénzeket, így a legfontosabb alappillére az egyházközséghez tartozó testvérek hozzájárulásával biztosított. A lekészi állások fenntartása, Urunk által ránk bízott küldetés teljesítése (gyülekezeti alkalmak, hittanoktatás, táborok, szeretetvendégségek stb.), szeretetszolgálatunk működése, épületeink fenntartása, karbantartása, rezsiköltségek mind a Testvérek hozzájárulásából biztosított.

Ennek három alappillére:

1.) Fenntartói járulékok
2.) Perselypénz
3.) Adományok

Ezeken túl vannak az „Egyéb bevételek” amelyek között vannak olyan tételek, amelyek az egyházközség beruházásaihoz, fejlesztéseihez és programjaihoz járulhatnak hozzá, ha vannak ilyen források. Ezek lehetnek pályázatokon elnyert támogatások, úgy állami, mint közegyházi pályázatokból. E források azonban alkalmiak, és általában nem az egyházközség alapműködéséhez járulnak hozzá, hanem az említett nagyobb beruházásokhoz, nagyobb költségű programokhoz.

Amellett, hogy ilyen egyéb forrásokat Isten segedelmével továbbra is keresünk, az egyházközségnek alapvetően a fenti három alappillérre kell támaszkodnia, és így megvalósítania azt a kötelezettségét, ami Krisztus Urunk parancsából fakad: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…” (Máté 28, 19)

1.) Egyházfenntartói járulék

A fentieket szem előtt tartva egyházközségünk presbitériuma idén is határozott a 2023. évi egyházfenntartói járulékról. Ehhez figyelembe vettük egyházunk ide vonatkozó törvényét, Egyházkerületünk ajánlását és gyülekezetünk konkrét helyzetét. Mindezek alapján a fenntartói járulék mértékét a 2023. évre a következőben állapította meg:

az éves jövedelem egy százaléka, de legalább 10.00 Ft.

Az összeget be lehet fizetni egyben vagy részletekben, tetszés szerint. Az összeget be lehet fizetni:

1.) személyesen a lelkészi hivatalban,
2.) banki utalással (számlaszám: 59300261 – 11029087 )
3.) sárga csekken

Kérjük, hogy a banki utalásnál a közleménybe írják be a testvérek, hogy ki utalja. Ha többek nevében utal valaki, akkor azok nevét is, akiknek nevében utal.

Fontosnak tartjuk továbbra is azt, hogy minden testvérünk hozzá tudjon járulni az egyházközség működéséhez. Ezért szorgalmazzuk a banki utalást akár a fenntartói járulékok, akár az adományok küldésében, hiszen ez a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb módja a befizetéseknek. De ha valaki sárga csekken szeretné ezt megtenni, de csekket nem kapott, kérjük, jelezze felénk valamelyik elérhetőségünkön. A sárga csekket eljuttatjuk a szokásos körleveleinkkel együtt, de ha kell, soron kívül is.

2.) Perselypénzek

A perselypénz a gyülekezeti istentiszteleteken résztvevő testvérek önkéntes, névtelen adománya. Az istentisztelet részét képezte már kezdettől fogva az adakozás - a hálaáldozat. Ez sokáig természetbeni adományokkal valósult meg. Mára a természetbeni adományokat nem istentiszteleten ajánlják fel, és csak a pénzbeli adományok maradtak meg az istentisztelet részeként (vannak ugyan kivételek, de érthető módon a perselyadomány a legegyszerűbb módja ennek). Nem csak egy pénzbedobás az istentiszteletről kifelé menet, hanem annak elismerése, hogy mindenem, amim csak van, az Úrtól jön. Ezért annak egy részét arra szánom, hogy a mi Urunk ügye, az Örömhír terjesztése, gyülekezetünk szeretetszolgálata működjön, gyülekezetünk közössége erősödjön, és Urunk dicsősége megmutatkozzék a rajtunk végzett művében is.

3.) Adományok

Idén is három fő területen hirdetjük az adakozást:

1.) Kell-1-Ház program – a beosztott lelkészi lakás befejezése és az új gyülekezeti terem felépítése.
Az elmúlt években, a Gábor Áron utcai telek megvásárlása után a beosztott lelkészi lakást sikerült beköltözhető állapotba hozni, tetőterét beépíteni. Sikerült a külső burkolás, fűtés megvalósítása. Ezeket a munkákat túlnyomórészt saját erőforrásainkból végeztük el, a Testvérek adakozásából, egyházközségünk lekötött tartalékaiból. Támogatás is volt, hála Istennek és köszönet a támogatóknak (Önkormányzati, Egyházmegyei és egyházkerületi), ám a túlnyomó része saját forrásainkból valósult meg.

2.) Ifjúsági programok – missziónk egyik legfontosabb területe, hogy ifjainknak olyan alkalmakat szervezzünk, amelyeken belül erősödik a kapcsolat köztük és Isten között, egymás között és gyülekezetünk között.

Hála Istennek, eddig is sok olyan programot sikerült szerveznünk, ami a szülők és gyülekezeti tagok felajánlásával valósult meg, példaképpen a gyermekek utaztatását említem, amikor is több autóval mentünk kirándulni. Ezen alkalmak többsége nem kerül pénzbe. Ám a nyári tábor, és az olyan alkalmakon, amelyeken szállást és étkezést kell kérnünk, szükség van a gyülekezet jókedvű adakozóinak segítségére. Missziói alkalmaink olyan alkalmak, amelyekre a fenti három forrásból kötelességünk ráfordítani – ha van külön céladomány, nincs. Ezért minél több a céladomány, és minél több a forrás, annál széles körűbb és gazdagabb alkalmakat tudunk biztosítani ifjainknak is. A misszióba, különösen az ifjúsági misszióba fektetett pénz „jövedelme” nem mérhető pénzben, földi javakban. A gyülekezetünkben otthonra lelő, a közösségünkben örömét lelő fiataljaink, testvéreink élő kövei Krisztus templomának. ÉS ez a legnagyszerűbb, legszebb eredménye az erre fordított erőforrásainknak.

3.) Diakóniai szolgálat – avagy gyülekezetünk szeretetszolgálata. Ennek keretén belül diakónusaink rendszeresen látogatják és segítik idős, vagy azt kérő testvéreinket. A menekültek megsegítésébe is bekapcsolódtunk, gyümölcsöző együttműködés alakult ki az állami és más önkéntes szervezetekkel.

Az adományok diakónusaink munkáját, szolgálatát segítik és támogatják.

bottom of page