top of page

Egyházközségünk anyagi helyzete

Isten iránti hálával és a Testvéreknek mondott köszönettel hirdetjük, hogy az elmúlt évben egyházközségünk bevételei túlhaladták a tervezett számokat.

Azért nagy dolog ez, mert a 2021. évet terhelte a járvány, az év első felét a karantén, ami miatt legfontosabb ünnepünket, a Húsvétot nem tudtuk templomi istentiszteleti közösségben tartani. Ez azonban nem gyengítette gyülekezetünk adakozókedvét. Látva a kitűzött célok fontosságát, a testvérek adakozókedve nőtt.

Ennek köszönhetően a karantén feloldása után meg tudtuk tartani a tervezett programokat, és emellett a Kell-1-Ház program is olyannyira előre haladt, hogy a segédlelkészi lakás tetőterét beépítettük, a külső burkolás van hátra.

Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy református egyházunkban minden egyházközség önfenntartó. Alapműködéséhez nem kap sem állami sem közegyházi pénzeket, így a legfontosabb alappillére az egyházközséghez tartozó testvérek hozzájárulásával biztosított.

Három alappillére:

1.) Fenntartói járulékok
2.) Perselypénz
3.) Adományok

Ezeken túl vannak az „Egyéb bevételek” amelyek között vannak olyan tételek, amelyek az egyházközség beruházásaihoz, fejlesztéseihez és programjaihoz járulhatnak hozzá, ha vannak ilyen források. Ezek lehetnek pályázatokon elnyert támogatások, úgy állami, mint közegyházi pályázatokból. E források azonban alkalmiak, és általában nem az egyházközség alapműködéséhez járulnak hozzá, hanem az említett nagyobb beruházásokhoz, nagyobb költségű programokhoz.

Amellett, hogy ilyen egyéb forrásokat Isten segedelmével továbbra is keresünk, az egyházközségnek alapvetően a fenti három alappillérre kell támaszkodnia, és így megvalósítania azt a kötelezettségét, ami Krisztus Urunk parancsából fakad: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…” (Máté 28, 19)

1.) Egyházfenntartói járulék

A fentieket szem előtt tartva egyházközségünk presbitériuma idén is határozott a 2022. évi egyházfenntartói járulékról. Ehhez figyelembe vettük egyházunk ide vonatkozó törvényét, Egyházkerületünk ajánlását és gyülekezetünk konkrét helyzetét. Mindezek alapján a fenntartói járulék mértékét a 2022. évre a következőben állapította meg:

az éves jövedelem egy százaléka, de legalább 10.00 Ft.

Az összeget be lehet fizetni egyben vagy részletekben, tetszés szerint. Az összeget be lehet fizetni:

1.) személyesen a lelkészi hivatalban,
2.) banki utalással (számlaszám: 59300261 – 11029087 )
3.) sárga csekken

Kérjük, hogy a banki utalásnál a közleménybe írják be a testvérek, hogy ki utalja. Ha többek nevében utal valaki, akkor azok nevét is, akiknek nevében utal.

Fontosnak tartjuk továbbra is azt, hogy minden testvérünk hozzá tudjon járulni az egyházközség működéséhez. Ezért szorgalmazzuk a banki utalást akár a fenntartói járulékok, akár az adományok küldésében, hiszen ez a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb módja a befizetéseknek. De ha valaki sárga csekken szeretné ezt megtenni, de csekket nem kapott, kérjük, jelezze felénk valamelyik elérhetőségünkön. A sárga csekket eljuttatjuk a szokásos körleveleinkkel együtt, de ha kell, soron kívül is.

2.) Adományok

Idén is három területen hirdetjük az adakozást:

1.) Kell-1-Ház program – a segédlelkészi lakás befejezése és az új gyülekezeti terem felépítése.
Az elmúlt két évben, a Gábor Áron utcai telek megvásárlása után a segédlelkészi lakást sikerült beköltözhető állapotba hozni, tetőterét beépíteni. Hátra van még a külső burkolás, és kisebb belső munkálatok. Ezeket a munkákat túlnyomórészt saját erőforrásainkból végeztük el, a Testvérek adakozásából, egyházközségünk lekötött tartalékaiból. Támogatás is volt, hála Istennek és köszönet a támogatóknak (Önkormányzati, Egyházmegyei és egyházkerületi), ám a túlnyomó része saját forrásainkból valósult meg. Ez nem csak az elmúlt esztendőt dicséri, hanem a gyülekezetnek azon időszakát is, amikor ezek a tartalékok felhalmozódtak, mert most egy épített értékbe beleforgathattuk azokat. Ezért szükség van arra, hogy továbbra is adakozzunk az építkezésre, és újra töltsük tartalékainkat. Nem kis feladat ez, de hisszük, hogy ahogy az Úr az ötezer ember megvendégelésénél megszaporította annak a bizonyos kisfiúnak emberi szemmel csekélynek tűnő felajánlását (őt árpakenyér és két hal), ugyanúgy meg tudja szaporítani a felajánlásokat, további forrásokat biztosítva – a hit bátorsága, az odaadás bátorsága kell hozzá. A hit bátorságán keresztül megmutatkozik Isten csodája… ahogy eddig is megmutatkozott gyülekezetünk életében.

2.) Ifjúsági programok – missziónk egyik legfontosabb területe, hogy ifjainknak olyan alkalmakat szervezzünk, amelyeken belül erősödik a kapcsolat köztük és Isten között, egymás között és gyülekezetünk között.

Hála Istennek, eddig is sok olyan programot sikerült szerveznünk, ami a szülők és gyülekezeti tagok felajánlásával valósult meg, példaképpen a gyermekek utaztatását említem, amikor is több autóval mentünk kirándulni. Ezen alkalmak többsége nem kerül pénzbe. Ám a nyári tábor, és az olyan alkalmakon, amelyeken szállást és étkezést kell kérnünk, szükség van a gyülekezet jókedvű adakozóinak segítségére. Missziói alkalmaink olyan alkalmak, amelyekre a fenti három forrásból kötelességünk ráfordítani – ha van külön céladomány, nincs. Ezért minél több a céladomány, és minél több a forrás, annál széles körűbb és gazdagabb alkalmakat tudunk biztosítani ifjainknak is. A misszióba, különösen az ifjúsági misszióba fektetett pénz „jövedelme” nem mérhető pénzben, földi javakban. A gyülekezetünkben otthonra lelő, a közösségünkben örömét lelő fiataljaink, testvéreink élő kövei Krisztus templomának. ÉS ez a legnagyszerűbb, legszebb eredménye az erre fordított erőforrásainknak.

3.) Diakóniai szolgálat – amelynek keretén belül diakónusaink rendszeresen látogatják és segítik idős, vagy azt kérő testvéreinket.

Diakóniai szolgálatunk akkor indult, amikor az első karantén kezdődött. Ezért úgy tűnt, hogy a kezdeteknél megfeneklik. Ám pont a vírushelyzet alatt merült fel annak igénye, hogy gyülekezeti tagjainkat látogassák ne csak a barátok – akár gyülekezeti tag, akár nem – hanem kimondottan gyülekezetünk szolgálataként diakónusaink is.
Természetesen meg kell említenünk, hogy effajta szeretetszolgálat már működött közösségünkben. Ám a szentírási példa alapján, a Szentlélek vezetése alatt kötelességünk kiszélesíteni e szolgálat kereteit – túl a baráti körökön , ha kell túl a gyülekezet határain.
Az adományok diakónusaink munkáját, szolgálatát segítik és támogatják.

bottom of page