top of page

Dunántúli nőszövetségi konferencia, 2021 - Szentgyörgyvölgy

Isten kegyelméből nőszövetségünk 5 tagja 2021. július 24-én a szentgyörgyvölgyi templomban megrendezett nőszövetségi konferencián vett részt. Áldott találkozás volt ez az Úr igéjével, és rég nem látott testvérekkel, hiszen a konferencián 150 asszonytestvér vett részt.

Szentgyörgyvölgy az Őrség határában található település. A hosszú utat a tápi és tápszentmiklósi nőszövetséggel együtt utazva tettük meg. A szentgyörgyvölgyi templom népi barokk stílusú, bent pedig különleges, kékre festett fakazettás mennyezet és karzat fogadott bennünket.

A konferencia Schönberger Klára tápszentmiklósi lelkészasszony igehirdetésével kezdődött, aki az 1Kor 3,5-11 igeszakasz alapján arról beszélt, hogy milyen jó lenne őszinte, gyermeki hittel szolgálni. Nagy dicsőség és különleges csoda, hogy Isten elhív embereket különböző szolgálatokra. A szolgálat végzéséről pedig számadással tartozunk felséges Istenünknek.

A konferenciát P. Tóthné Szakács Zita elnökasszony nyitotta meg, az Őrségi Egyházmegye nevében Szabadi István nagytiszteletű esperes úr köszöntötte a jelen levőket. Köszöntőjében Jézus Krisztus leghűségesebb tagjainak nevezte a Nőszövetséget, majd sok érdekességet felsorakoztatva röviden bemutatta az Örségi Református Egyházmegyét, a tájegységeket, a térség híres szülötteit. Beszédét azzal zárta, hogy felhívta a jelen levők figyelmét, hogy a szolgálatot tűzzel, lelkesedéssel végezzük, mert Isten országát építjük.
Ezt követően a településen kiránduló Hegedűs Zsuzsanna református lelkipásztor köszöntötte a konferencia vendégeit csodálatos énekekkel és versekkel.
A konferencia következő témájaként, Gombos Katalin szombathelyi nőszövetségi tag „Őrízzétek és műveljétek” című előadásában, egy fontos aktualitással bíró kérdéskör, a klímaváltozás és annak a növény- és állatvilágra gyakorolt hatása került bemutatásra. A figyelmeztető előadás nyomán többekben is felmerült a keresztyén ember felelősségének kérdése.

A szünet után Rozgonyi Emőke református lelkészasszony tartott rendkívül élvezetes élménybeszámolót, aki családjával egy évet töltött Skóciában. Az ottani egyházi, gyülekezeti tapasztalatairól beszélt. A Shetland szigeten töltött időszaka alatt az ottani közösségek nagy átalakulásokon mentek át a skóciai egyház belső átalakítása nyomán, ennek gyülekezetszervezési, illetve anyagi és érzelmi oldalával kapcsolatos tapasztalatairól mesélt. A skóciai Nőszövetség 1884-ben alakult meg, kreativitásukat, elszántságukat mutatja az is, hoghy 1897-re már működött az első nőszövetségi kórház és iskola, de ennek a kreativitásnak azóta is folyamatosan bizonyítékát adják, amikor valamilyen támogatásra érdemesnek ítélt ügy mellé állnak. A skóciai Nőszövetség neve egyébként 1997-ben Szövetség-re változott.
A lelkészasszony élménybeszámolója után férje, Bódis Tamás református lelkipásztor mutatta be a település és a templom történetét az újkőkori leletektől kezdve az 1787-ben felépített jelenlegi templomig, amelynek belső berendezése 1828-ban készült el, a fakazettás menyezet festését pedig 1829-ben végezte az Egyházasrádócon lakó Patkó András, 74 éves nyugalmazott tanító.

Szivet melengető és büszkeséggel eltöltő volt hallgatni P. Tóthné Szakács Zita elnökasszony beszámolóját a Magyarországi Református Nőszövetség munkájáról. A Nőszövetség lényege, ahogy ő fogalmazott, hogy az Ige köré gyűljünk össze, és amit hallottunk, azt éljük. Jézus Krisztus szavaira utalva mondta, hogy só vagyunk és világosság, sem a fényt, sem a jó ízünket nem szabadna elrejtenünk.

A záró áhítat szolgálatát Kovács Smatarla Ibolya mezőgyáni református lelkésznő végezte, aki a Róm 8,18 igeszakasz alapján hirdette nekünk az igét. Az igehirdetés arra világított rá, hogy mennyi bizonytalanság van körülöttünk a világban, de mi Jézus Krisztus megváltásába vetett bizalommal éljük az életünket. Tudjuk, hogy mi Istenéi vagyunk, és Isten gondot visel az övéire. Isten adja nekünk a biztonságot, boldogságot, reménységet, és az örök életet. Isten tudja a problémáinkat, hallja az imáinkat. Lehet, hogy nem úgy teljesíti a kérésünket, vagy nem akkor, amikor kérjük, de biztosak lehetünk benne, hogy úgy gondoskodik rólunk, ahogy nekünk a legjobb.

A konferencia szeretetvendégséggel zárult. A helyi gyülekezet vendégszeretete, nagylelkűsége és gondoskodása révén megkóstolhattuk a tájegység jellegzetes ételét, a dödöllét marhagulyással, hogy a lelki táplálék mellett a konferenciáról senki ne menjen el megfelelő testi táplálék nélkül.

Ismét csodás alkalom volt ez a konferencia arra, hogy együtt legyünk, beszélgethessünk tapasztalatainkról, kűzdelmeinkről, örömeinkről, és főleg a kegyelmes Istenünk csodáiról, amelyeket mindannyian tapasztaltunk az életünkben, gyülekezetünk, nőszövetségeink életében az elmúlt időszakban. Mert hisszük, és bizonyosak vagyunk benne, hogy Jézus Krisztus által mindannyian testvérek, és Őbenne Isten gyermekei vagyunk.
Soli Deo Gloria!

Fényképek: https://photos.app.goo.gl/pLtNhi8H8mhwshXF7

bottom of page