top of page

Angol bibliai tábor - “I don’t speak english well, but I’m brave!”

Évek óta érlelődik bennünk az angol bibliai tábor megszervezésének gondolata. Idén – Rigóné Szabó Ágnes angol nyelvtanár és hittanoktató, valamint Tóth Renáta Anna, anglisztika szakos egyetemi hallgató testvérünk vezetésével – a Szentlélek segítségét kérve, Lelkipásztorunk, Szakács Sándor nagytiszteletű úr maximális támogatásával a tettek mezejére léptünk.

A tábort a felső tagozatos hittanosok számára hirdettük meg. A bibliai tanítás alapjául a Vasárnapi Iskolai Szövetség (VISZ) programja szolgált: Jézus „Én vagyok...” mondásai – magyarul és angolul és... A helyi családsegítővel való jó kapcsolat eredményeképpen 5 ukrán menekült fiatal érkezett még a tábori közösségbe. A kétnyelvű tábor három nyelvűvé vált! Az előkészületeket, fordítást egy Munkácsról érkezett család segítette, 16 éves fiuk angolul-ukránul beszélő fiatal „tolmács”-ként személyes jelenlétével, hitével, példaadásával volt jelen köztünk.

A napi bibliai tanítást jégtörő és jókedvre derítő játékok keretezték. A szókincsünk a bibliai történetekhez kapcsolódóan naponta 10 új angol szóval bővült. A gyakorlás, elmélyítés kisebb csoportokban, játékosan folyt. A hét végére 50 szóval gyarapodott a tudásunk, ha az angol dicsőítő énekek szóanyagát nem említem.

A bibliai tanításba az egyik napon bekapcsolódott egy angolul jól beszélő gyülekezeti tagunk, Varró József is, hitbeli és nyelvtudásbeli példájával volt jelen a fiatalok és a felnőttek között. Az előkészületekhez az angoltanítás módszereiben jártas Ági és Reni szaktudása, tapasztalatai mellett a református szervezésű, nagy múltú hejcei angol tábor gyakorlatából is merítettünk, így született meg a 3 nyelvű imaséta a templomban, és néhány jól bevált dicsőítő ének átvételének ötlete, melyek magyarul is ismertek (As the Deer – Mint szarvas, Create me a clean heart – Teremts bennem tiszta szívet). Kedvelt énekünk volt még: Lord I lift your name on high – Hozzád száll az énekem, My lighthouse – Fényeddel, Rejoice in the Lord always – Örüljetek az Úrban mindenkor!

A tábor napjai nemcsak tanulással teltek. A napi témához kézműveskedés (szövés, lámpás készítés decoupage technikával), sütés (tortilla készítése angol nyelvű receptből), zarándoklat, valamint egy nagy sikerű fizikai bemutató kapcsolódott, Mészáros Péter gyülekezetünk presbitere, fizikatanár által.
A közösség megélése egymással, a nyelvi akadályok leküzdése, áthidalása, az angol nyelv használatának bátorsága Isten ajándéka volt számunkra.

Kohán Adrienn és Zátrok Ágnes
hittanoktatók és lelkes táborozók:)
Győr-Szabadhegyi Református Egyházközség

bottom of page