Konfirmáció 2021.

Kedves Testvérek!

Örömmel adjuk hírül, hogy a 2021. év Pünkösdjére tervezett konfirmációt meg tudjuk tartani. Hálát adunk Istennek, amiért gyülekezetünk egyik legfontosabb eseménye a tervezett időpontban megtörténhet. 

Az öröm és a hála mellett a jelenlegi járványhelyzet miatt bölcsességre is szükségünk van. Ezért a következő módon tartjuk az idei konfirmációt:

 

A konfirmációi istentiszteletet május 23-án, Pünkösd vasárnap, külön erre szánt időpontban, 11.15 órai kezdettel tartjuk.

- Kérjük, hogy családonként legfeljebb öt hozzátartozó vegyen részt az istentiszteleten (a templomban minden második padsort lezártunk);

- Maszk használata mindenkinek kötelező;

- Kérjük, hogy a kikészített kézfertőtlenítőket legyenek szívesek használni;A bizonyságtétel időpontja változatlan: 22-e szombat, 17:00 óra. Ezen az alkalmon is a fenti biztonsági intézkedések betartását kérjük Testvéreinktől.


Áldott készülődést és jó egészséget!

Szakács Sándor és Marton Krisztián

DSC04942.JPG

Időpontok

Bizonyságtétel

Május 22., szombat, 17:00

A konfirmandusok bizonyságot tesznek hitükről és hitvallásunk ismeretéről.

Ünnepi fogadalomtétel

Május 23., vasárnap, 11:15

A konfirmandusok ünnepélyes fogadalomtétele és úrvacsorája

Egyéb időpontok:

Május 17, hétfő, 18:00 

Szülői értekezlet

Május 21, péntek, 17:00 

Próba

Konfirmáció

A 2020. őszi felkészítő első alkalma:

 

szeptember 21. hétfő, 17:00

A részletes tájékoztató letölthető innen:

Logo1.jpg

A 2021. tavaszi tájékoztatóban foglaltakhoz képest az alábbi változások léptek érvénybe (az időközben lezajlott karantén  miatt):

 

1.) Az 5. blokkot egy héttel hamarabb kezdtük, április 12-én;

 

2.) A konfirmáció előtti szülői értekezlet időpontja visszakerült az év elején tervezettre: május 17-én hétfőn, 18:00 órától lesz. 

Tisztelt Szülők! Kedves Testvérek!

Elérkezett az idő, amikor gyermekük elkezdi a felkészülést élete egyik legfontosabb eseményére, a konfirmációs fogadalom letételére.

 

A konfirmációról és a felkészítőről szeretnék részletes tájékoztatást adni, ezért tisztelettel hívom és várom Önöket  szülői értekezletre, amelynek időpontja: 

 

szeptember 18, péntek, 18:00  gyülekezeti terem (József Attila u. 31.)

 A confirmatio – latin  szó. Jelentése: "Jóvá- hagyás; Megerősítés”. Mit hagy jóvá, vagy mit erősít meg a konfirmandus? A keresztségi fogadalmat. Akit gyermek- korában kereszteltek meg, annak a kereszt- séget a szülők és keresztszülők hitvallása alapján szolgáltattuk ki. Ezzel visszavon- hatatlanul Isten Szövetségének tagjává lett. Most elérkezett abba az életkorba, amikor a keresztségi fogadalmat megerősíti, jóváhagyja, azaz ő maga vallja meg hitét és tesz fogadalmat. A hit e szép, felfedezésekkel teli útjához nyújt segítséget a konfirmációs felkészítő, illetve a konfirmáció után az Ifi, amely jelenleg P-Con csoport néven működik gyülekezetünkben.

A konfirmáció

A felkészítést ebben az évben is blokkosítva, két éves felkészítő  keretében tartjuk. A blokkosítás jelentős könnyebbséget és nagy segítséget fog jelenteni gyermeküknek is.   Mit jelent ez? A felkészítőt blokkokra osztva tartjuk meg, amelyek között két-három hét szünet lesz. Egy blokk általában öt-hat alkalomból áll. Ezeket az alkalmakat az elmúlt évhez hasonlóan hétfőnként tartjuk 16.30 órától a gyülekezeti teremben (József Attila u. 31.). A felkészítő elsődleges célja az, hogy a gyermek megismerje Jézus Krisztust, az élő Urat legalább annyira, hogy a konfirmáció alkalmával őszintén és igazságban tudjon hitvallást tenni róla, és elkötelezni magát az Ő követésére, ugyanakkor megismerje református keresztyén hitvallásunkat, életünket.  A család segítségére továbbra is nagy szükség van ezen az úton. Ezért tisztelettel hívom és várom Önöket a szülői értekezletre, és a gyülekezetünk által szervezett egyéb alkalmakra. 

A felkészítő

Miért két év?

Református egy-házunkban a kon-firmációi felkészítő időtartama eredetileg is két év. A két év sokkal jobb lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a konfirmandusok nyugodtan, a lényegre figyelve készül-hessenek fel a fogadalomtételre. Mindeközben gyülekezetünket, amelynek közösségében fogják elkötelezni magukat, jobban megismerik, és egymást is jobban megismerve könnyebben kovácsolódnak maguk is egy közösséggé.   A szülői értekezleten, de bármi más megbeszélt időpontban szívesen adok bővebb felvilágosítást.