top of page
confirmatio

Latin szó. Jelentése: "Megerősít"

"Jóváhagy"

A konfirmációs fogadalom

„ÍGÉREM ÉS FOGADOM, HOGY JÉZUS KRISZTUS KÖVETŐJE, REFORMÁTUS ANYASZENTEGYHÁZUNKNAK EGÉSZ ÉLETEMBEN HŰSÉGES, ÚRVACSORÁVAL RENDSZERESEN

ÉLŐ, SZOLGÁLÓ ÉS ÁLDOZATRA KÉSZ TAGJA LESZEK”

A konfirmáció

 

Mit hagy jóvá, vagy mit erősít meg a konfirmandus?

 

A keresztségi fogadalmat. Akit gyermekkorában kereszteltek meg, annak a keresztséget a szülők és keresztszülők hitvallása alapján szolgáltattuk ki. Ezzel visszavonhatatlanul Isten Szövetségének tagjává lett. A konfirmáció alkalmával a fiatalok elérkeztek abba a korba, amikor a keresztségi fogadalmat megerősítik, jóváhagyják, azaz ők maguk vallják meg hitüket és tesznek fogadalmat. Ezzel a gyülekezet felnőtt, úrvacsorával élő tagjává nyilváníttatnak.

 

Hogy szól a fogadalom?

„ÍGÉREM ÉS FOGADOM, HOGY JÉZUS KRISZTUS KÖVETŐJE, REFORMÁTUS ANYASZENTEGYHÁZUNKNAK EGÉSZ ÉLETEMBEN HŰSÉGES, ÚRVACSORÁVAL RENDSZERESEN ÉLŐ, SZOLGÁLÓ ÉS ÁLDOZATRA KÉSZ TAGJA LESZEK”

 

Rövid magyarázat:

1) Jézus Krisztus követője: a konfirmáció nem az iskolai hittanok záró istentisztelete, hanem a felnőtt keresztyén élet kezdete. Az a pillanat, amikor a hitben való járásban már nem a szülő és a keresztszülő, hanem maga a konfirmációs fogadalmat tett fiatal felel. Ez az ő döntése Jézus Krisztus mellett, elköteleződés arra, hogy Őt a Református Egyház közösségében követi.

 

2) Elindul egy új út, amelynek végén a gyülekezet teljes jogú, azaz a gyülekezeti tisztségekre választó és választható, felnőtt tagja lesz. Ezen az úton is tovább segíti őket gyülekezetünk: a felkészítés az Ifi csoportban, a „P-Con” közösségünkben folyik.

 

3) Elkötelezi magát Jézus követésére. Ez egy elköteleződés, amely Isten iránti hálából fakad. Ha az ember felismeri mit tett érte Isten, a válasz a hála és az élet odaszentelése Isten dicsőségére, ami nekünk a boldogság forrása.

 

4) Úrvacsorával rendszeresen élő tag lesz, azaz Jézus Krisztus vére árán megkötött szövetség asztalközösségének a tagja, ami az egyik legnagyobb megtiszteltetés, amit ember kaphat Istentől.

 

5) Szolgáló és áldozatra kész – azaz lehet rá számítani gyülekezetünkben. Természetesen mindenkire a maga képessége, adottsága és talentuma alapján.

 

A konfirmációt követő ifi arra tanítja meg a fiatalokat, hogy hogyan élhetnek életközösségben a megváltó Istennel és a gyülekezettel, hogyan élhetnek

fogadalmukhoz híven.

bottom of page