top of page

Ifi

1 Timóteus 4, 12

Mi az Ifi?

Szűkebb értelemben azon fiatalok, akik konfirmációs fogadalmat tettek, de még nem töltötték be a 18. életévüket. A 18. életév betöltése után válik a testvér teljes jogú, azaz választó és választható tagjává egyházunknak, egyházközségünknek.

De érdemes tágabb értelemben gondolkodni az ifiről. Így azon fiatal felnőttek is csapatunk tagjai, akik egyszerűen jól érzik magukat ebben a körben, és elkötelezettek a fiatalabbakkal való foglakozásban, bátorításában, példamutatásban.

46096209_738452273154427_5610258458684162048_n.jpg

"Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.... Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá."

ApCsel 2, 42. 45.

Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvben olvassuk a Pünkösdkor született krisztusi közösséggel kapcsolatban ezeket a sorokat. Apostoli tanítás, közösség, úrvacsora és imádság, valamint a vagyonközösség és az abból születő szolgálat. Ez a mércéje minden olyan közösségnek, amelynek tagjai testvérek Jézus Krisztusban. Ez az mérce egyházkzöségünknek is, és az abban működő kisebb közösségeknek is, mint például az ifinek. Ezért miközben arra törekszünk, hogy egyházközségünk életébe egyre jobban bekapcsolódjatok, az ifi közösségét is ezen alapok mentén építjük.

Marble Surface
a2e5b22e1a9926986c5f9444d71f703a.png

Apostoli tanítás

Rendszeres alkalmainkon

a Szentírás tanítása alapján beszélgetünk életünkről, a világ dolgairól, mindarról, ami foglalkoztat és érdekel titeket 

360_F_353107924_05vxQLRy0OPwl97sqLPMPpF9rTE9Ebd4.png

Közösség

Alkalmainkon nem csak Istennel, hanem egymással is épül a krisztusi közösség. Kaland, felfedezés, vagy csak kikapcsolódás - jó nekünk az Úrral lenni, jó nekünk együtt lenni.

depositphotos_141328090-stock-illustration-lords-supper-icon.png

Kenyértörés és imádság

Az istentiszteleti szolgálatok és különböző imaalkalmak, zenés áhítatok, dicsőítések - éljük meg együtt az Úrral való közösséget, éljük át együtt örömét és békéjét.

depositphotos_7280000-stock-illustration-hand-shake.png

szolgálat

A krisztusi vagyonközösségből, "erőforrás-közösségből" nő ki a szolgálat - számos lehetőség adódik erre mindannyiunknak.

Read More >
Marble Surface
Anchor 1
our-beliefs1.jpg

Apostoli tanítás, avagy Isten Igéje körül

Alkalmainkat szombaton és kedden fogjuk tartani előre megbeszélt időpontokban, lehetőleg úgy, hogy egy hónapban legyen legalább egy szombati és egy keddi alkalom. Így remélhetőleg többen részt tudtok venni ezeken az alkalmakon.

Mindemellett fogunk tartani rendszeresen Skype-os beszélgetéseket. is. Noha ez nem pótolja a személyes találkozásainkat, mégis segítség lehet ahhoz, hogy tartsuk a kapcsolatot, "szóval" és "Igével" tartsuk egymást.

A Skype-os szobánk:

Skype-icon.png

Következő alkalom:

2022. március 5., szombat 16:00:00 UTC

Amiről beszélni fogunk:

"Más"-nak lenni

Marble Surface
Anchor 2

KÖZÖSSÉG

Dátumok:

Bográcsozás:

Szervezés alatt

Bakonybél - Gerence völgye

Nyári tábor:

2022. június 20 - június 25.

Szervezés alatt

Kalandtúra és csendes nap:

Szervezés alatt

Gézaháza (?)

20200805_124921.jpg

Bográcsozás – Folytatjuk a bográcsozásainkat kint a Bakonyban. Lesz tavasszal és ősszel, és természetesen a vállalkozó kedvűek a környéken túrázhatnak is.

Nyári tábor - Hívunk és várunk titeket a nyári táborba is, ahol az ifinek külön csoprtot szervezünk, és emellett szolgálatot vállalhattok a kisebbekkel való foglalkozás terén is.

Kalandtúra és csendes nap - Megtartjuk nyáron a közkedvelt kalandtúrát és csendes napot. A helyszíntől függően via ferrata mászás, vagy csak egyszerű túra vár ránk, illetve a következő napon egy elcsendesedés Isten Igéjének fényében, imádságban. Mindezt egybefoglalja a közös kaland és az együttlét öröme, ének és Isten dicsérete.

Ifi napok – társasjéték vagy akár közös filmezés vár ránk. Nagyböjt szombatjain, de bármilyen választott napon tartani fogunk ilyeneket.

"Alkotó lélek" címmel tartott korábban egyik gyülekezeti tagunk önismereti alkotó műhelyt az érdeklődőknek. Mivel tetszésre talált , folytatjuk ezen alkalmakat is.

Minden alkalom időpontját veletek egyeztetünk, hiszen ti döntötök az ifi közösségének programjairól

Marble Surface
Anchor 3
186341549_467699797868724_7928625439978230600_n.jpg

- Istentiszteleti szolgálatok - Hívunk titeket arra, hogy a gyülekezeti istentiszteleteinken bekapcsolódjatok a szolgálatba. Ez lehet imádság, igeolvasás, vagy úrvacsoránál az ott szolgáló testvéreknek segítség. A családi istentiszteleteket eleve úgy szervezzük, hogy ott ti olvastok igét, és ti vezetitek az imádságot.

 

- Zenés áhitatok / dicsőítő alkalmak - Minden ünnepkörben (Karácsony, Húsvét és Pünkösd) rendezünk zenés áhítatokat, dicsőítéseket a dicsőítő zenekar közreműködésével. Erre hívunk és bátorítunk benneteket, hiszen a közösségi imádság - az úrvacsorán túl - a legerősebb kötelék egy krisztusi közösségben.

- Imakérés - Bátorítunk titeket arra, hogy írjatok imakéréseket. ezek alapján közösségben is, és otthon, egyen egyenként is tudunk imádkozni azért, amit kértek, azért, akiért közbenjárni szeretnétek. Jézus Urunk azt mondja: "Bizony, mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám."(Máté 18, 19)

Kenyértörés és imádság

Dátumok:

bottom of page