top of page

Egyházfenntartói járulék és választói névjegyzék

Az egyházfenntartói járulék befizetése az egyházközség működtetéséhez való hozzájáruláson túl a teljes jogú egyháztagság, vagyis a választói névjegyzékbe való bekerülés feltétele is, így jelentős adminisztratív szerepe van. 


Az egyházfenntartói éves mértékére az Egyházkerületi Közgyűlés tesz ajánlást minden évben. Az egyházközség presbitériuma ez alapján határozza meg és hirdeti ki a helyben ajánlott fenntartói járulékot. ​

Egyházunk Alkotmánytörvénye szerint a teljes jogú egyháztagok alkotják az egyházközség választói névjegyzékét. Egyházi tisztségekre (pl. presbiter, főgondnok) az ebben szereplők választhatók és ők a választásra jogosultak.


Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz, nagykorú, valamint egyházközségében az egyház fenntartásához egyházfenntartói járulék fizetésével hozzájárul.


A választói névjegyzéket minden év januárjában felül kell vizsgálni. Az egyházfenntartói járulék befizetésének teljesülését figyelembe kell venni.  Ehhez szükséges, hogy a befizetésből azonosítható legyen az érintett egyháztag neve, és a befizetés célja (pl. „Minta József, EFJ”)
 

Egyházi törvényeink szerint a Választói Névjegyzéket minden év januárjában felül kell vizsgálni.


Ez a választható és választásra jogosult teljes jogú egyháztagok jegyzéke, akik meg vannak keresztelve, konfirmációi fogadalmat tettek, a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesznek, nagykorúak, valamint egyházközségében az egyház fenntartásához egyházfenntartói járulék, (rövidítve EFJ) fizetésével hozzájárulnak.

Utóbbi kritériumot az előző évi befizetések alapján a digitális pénztárkönyvünkben a befizetésekhez kapcsolódó közlemények alapján ellenőrizzük.


Ezért egyrészt fontos, hogy minden évben történjen ilyen befizetés, másrészt, hogy akár átutalással, akár sárga csekken, akár pénztári befizetésként történik, a közlemény alapján azonosítható legyen az érintett egyháztag neve és a befizetés célja, pl.: Minta Márton, EFJ.


A névjegyzék összeállításánál jelenleg még a 3 megelőző évben történt befizetéseket vizsgáljuk, legalább egy ilyennek lennie kell.

Egyébként a járulék ajánlott, de nem kötelező mértékét a presbitérium határozza meg, a 2023-as évben a jövedelem 1%-a, minimálisan évi 10.000 forint volt. A 2024-es ajánlás az idei költségvetés tárgyalása után, februárban kerül kihirdetésre.

Az ilyen módon összeállított választói névjegyzéket betekintésre közzé fogjuk tenni január 21. és február 11. között az istentiszteletek előtt és után a gyülekezeti teremben, egy presbiter felügyelete alatt, aki az esetleges korrekciókat rögzíteni is fogja.


Két változatot készítünk, azonos tartalommal, de más sorrendben. Az egyik név szerinti, a másik lakóhely szerinti sorrendben. Befizetésekkel kapcsolatos információ természetesen nem lesz egyik listán sem.


Kérjük a testvéreket, hogy névsor szerint ellenőrizzék saját maguk, családtagjaik, ismerőseik adatait: a név és a cím helyességét. 


A lakóhely szerinti listában pedig az egy címen lakókat, megjelölve közülük azt, akinek a hírleveleket postázhatjuk.

Lehetőség lesz arról is nyilatkozni, hogy a húsvéti és karácsonyi hírlevelet a jövőben postai levél helyett emailben szeretnék megkapni. Ehhez szükség lesz egy email cím és az érintett személyek megadására is.

Kérjük a testvéreket, szánjunk rá néhány percet, hogy pontosíthassuk a nyilvántartásunkat!

Education

2015-2017

Degree
University Name

Briefly describe your degree and any other highlights about your studies you want to share. Be sure to include relevant skills you gained, accomplishments you achieved or milestones you reached during your education.

2011-2014

Degree
University Name

Briefly describe your degree and any other highlights about your studies you want to share. Be sure to include relevant skills you gained, accomplishments you achieved or milestones you reached during your education.

2007-2010

Degree
University Name

Briefly describe your degree and any other highlights about your studies you want to share. Be sure to include relevant skills you gained, accomplishments you achieved or milestones you reached during your education.

bottom of page