top of page

A diakóniai szolgálat

A Magyar Református Egyház hangsúlyt helyez a gyülekezeti szeretetszolgálatok bővítésére, a már működő gyülekezeti diakóniai munkák feltérképezésére, hálózati rendszerbe kapcsolására, szakmai és lelki segítésére, bátorítására. Az egyházban a gyülekezeti diakónia területén kiemelt fontosságú például az idős korúak felé irányuló szolgálat, tehát ebbe az egyházi keretrendszerbe kapcsolódunk be a jelen diakóniai terület továbbfejlesztésével.

A Győr-Szabadhegyi Református Egyházközség segítséget kíván nyújtani szépkorúak (gyülekezeti tagok és az ő családtagjaik) részére, hogy saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló / részben önálló életvitelük és egészségi állapotuk fenntartható legyen. A gyülekezet közösségében ez egymás támogatása révén valósul meg, látogatások, beszélgetések és igény szerint háztartásbeli és/vagy ház körüli segítségnyújtás (pl. kertgondozás, műszaki javítások), illetve gépkocsival programokra való elvitel-hazahozatal formájában.

Az idősödő generáció otthonában való támogatás iránti igények növekvő tendenciát mutatnak, a bentlakásos otthonokba való bejutásra éveket kell várni, és a családoknak meg kell oldaniuk a társadalom szépkorú tagjainak saját otthonában való egészség-megőrzését és ápolás-gondozását.

CÉLUNK:

A családi látogatások-beszélgetések, illetve a háztartásbeli és/vagy ház körüli segítségnyújtás célja olyan szépkorú gyülekezeti tagok vagy azok családtagjainak támogatása, akiket a családjuk gondoz, de e tevékenység végzése átmenetileg nehézségekbe ütközik (a gondozó betegsége, elutazás, családi változások, elfoglaltságok, stb.), illetve a család meghatározott időszakra történő tehermentesítése indokolttá teszi segítség igénybevételét (pl. egyes napokon, esténként).

FONTOS: házi segítségnyújtás keretében végzendő nővéri gondozás-ápolást, személyi gondozást nem tudunk nyújtani!

Az igények felmérése 2020. telén-tavaszán történik.

 

Önkénteseket várunk

Három fő területen várjuk önkéntes segítő munkatársak jelentkezését is:

  • Aki rendszeresen, saját élete ütemtervébe illeszkedően tudna látogatni, bátorítani szépkorú testvéreket, és/vagy

  • akár a háztartásban és/vagy a ház körüli munkákban is besegíteni, így a családtagokat egy időre tehermentesíteni az idősödő testvérekről való gondoskodásban. Illetve,

  • aki kocsival be tudna hozni vasárnapi Istentiszteletre, illetve Bibliaórára vagy más gyülekezeti eseményre, programra olyan szépkorúakat, akik máskülönben nehezebben jutnának el tömegközlekedéssel a templomba.

bottom of page