top of page

ADOMÁNYOK

és

GYŰJTÉSEK

Pénzbeli adományok hagyomány szerint kétféleképp ajánlhatók fel:

1) "Isten dicsőségére": az adomány bármire fordítható;

2) Céladományként a cél megnevezésével

(pld.: "Ifjúsági programok"):

Ez utóbbi esetben az adomány csak a megjelölt célra fordítható.

A tárgyi adományokat (pld. ruha, tartós élelmiszer) személyesen lehet a Lelkészi Hivatalban leadni, vagy ha szükséges, el tudjuk hozni autóval.

two-hands-reaching-each-other3.jpg

Aktuális gyűjtéseink

Gyülekezeti tereink bővítésére: a beosztott lekészi lakás befejezésére és az új gyülekezeti teremre

A korábbi "Ifjúsági programokra" meghirdetettgyűjtést idén már kiterjesztve, gyülekezetünk missziójára hirdetjük meg. Hála Istennek a hittanosoknak és családjaiknak szervezett alkalmaink mellett számos más missziói és gyülekezetépítési alkalommal bővült életünk. A misszióra meghirdetett gyűjtés már nem csak az ifjúságnak szervezett alkalmainkat, hanem minden missziói és gyülekezetépítő alkalmat támogat.

Gyülekezetünk szeretetszolgálata a rászorulókat, idős testvéreinket támogatja, karolja fel.

Kárpátaljai testvéreinknek

Kárpátaljai testvéreinknek gyűjtünk gyülekezeteik megsegítésére, támogatására. támogatására.

Céladományok felajánlásánál a fenti aktuális gyűjtéseinket ajánljuk figyelmükbe. Ebben az esetben a cél megnevezéséhez az aktuális gyűjtéseink közül azt jelöljék meg, amelyiket támogatni szeretnének.

pld.: "Kell-1-Ház" vagy "Háborús menekültek támogatása"

Köszönet minden Kedves Testvérenk az eddigi áldozatos adakozásért, és hála és dicsőség Urunknak, amiért küldetést bízott rán.

Az adományok és a fenntartói járulék befizethető:

ÁTUTALÁSSAL

Egyházközségünk bankszámlaszáma:

59300261 - 11029087

Kérjük, hogy a "Közlemény" rovatba írják be, a következőket:

1) Ki küldi

2) Milyen célra

KÉSZPÉNZBEN

A Lelkészi Hivatalban:

Győr, József Attila u. 31.

hivatali időben, vagy istentiszteletek előtt és után.

Időpont-egyeztetés:

30/6324 599

CSEKKEN

Az Egyházközség számlájára kiállított csekk kérhető a Lelkészi Hivatalban, de rendszeresen postázzuk is.

A csekken nem csak adományok, de a fenntartói járulék is befizethető.

Kerjük, a csekken is jelöljék meg a befizetés célját

Mindennapi szolgálataink fenntartásához, eleink által ránk hagyott javak méltó gondozásához, fejlesztéséhez szükség van testvéreink segítségére is! 

Adója 1%-ának felajánlásával a Szabadhegyi Reformátusok Alapítványán keresztül is támogathatja gyülekezetünk céljait. Bővebben az alapítvány honlapján:

banner_v2.png
bottom of page